เบญจธาตุ
วิชาโหราศาสตร์จีนขั้นสูง

เบญจธาตุ (ธาตุทั้งห้า) ตกลงว่า ก่อเกิด กำเนิด หรือ แค่หนุน กับการแปลคำว่า เซิง หรือ แซ 生

ถ้อยคำเล็กๆน้อยๆเราต้องพยายามเข้าใจให้ลึกซึ้งที่สุดและใช้ให้ถูกต้อง เหมือนการวางฮวงจุ้ยหรือดูดวงชะตาปรับแก้ จริงๆเราไม่ได้ไปเน้นที่ปรับแก้อะไรใหญ่ๆ คนเรามักจะเสียจากจุดเล็กๆน้อยๆที่มองไม่เห็นแต่ทำให้เกิดเสียหายใหญ่โตเสียมากกว่า ดังภาษิตจีนมา