ทั่วไป

เงินที่ให้คนอื่นยืมไปเมื่อไหร่ได้คืน กับ ดวงหนูเป็นดวงคนทำคุณคนไม่ขึ้นเหรอค่ะ

อยากเริ่มต้นมีชะตาชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มต้นได้ที่ เจริญเมตตาจิต ทำเถอะครับ ผมใช้ทั้งชีวิต