เหมี่ยเก็ง (ว่าด้วย มิ่งกง 命宫)

มิ่งกง-ซินแสหลัว

(ว่าด้วย มิ่งกง เหมี่ยเก็ง) ตาม ใบดวงชะตา ที่ผมเขียน สำ… Read More

Read More เหมี่ยเก็ง (ว่าด้วย มิ่งกง 命宫)