วิชาโหราศาสตร์จีนขั้นสูง

24 สารท

 

24สารท

 

24สารท

 

องศาอาทิตย์ที่แสดงในที่นี่ ยึดตามโหราศาสตร์ระบบสายนะ ซึ่งอาศัยฤดูกาลกำหนดราศี ต่างจากระบบนิรายนะที่ใช้ตำแหน่งบนท้องฟ้าจริง

องศา
ดวงอาทิตย์

ภาษาจีน

ประมาณ
วันที่

ความหมาย

อักษรจีน

จีนกลาง

จีนแต้จิ๋ว

315°

立春

ลี่ชุน
lìchūn

ลิบชุง

4 กุมภาพันธ์

เริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ สรรพสัตว์บรรดาที่ไม่จำศีลทั้งหลายเริ่มออกหากินอย่างมีชีวิตชีวา สรรพพืชเริ่มแตกกิ่งก้าน

330°

雨水

อวี๋สุ่ย
yúshuǐ

อู๋จุ้ย

19 กุมภาพันธ์

ฝนตกส่งท้ายฤดูหนาว

345°

驚蟄
(惊蛰)

จิงเจ๋อ
jīngzhé

เก็งเต๊ก

6 มีนาคม

กิมิชาติด้วงแมลง เริ่มออกโบยบินหากิน บรรดาสัตว์ที่จำศึลเริ่มออกจากรัง

春分

ชุนเฟิน
chūnfēn

ชุงฮุง

21 มีนาคม

กลางฤดูใบไม้ผลิ

15°

清明

ชิงหมิง
qīngmíng

เช็งเม้ง

5 เมษายน

อากาศเย็น ท้องฟ้าโปร่ง น่าอภิรมย์

30°

穀雨
(谷雨)

กู๋อวี่
gúyǔ

ก๊กอู้

20 เมษายน

ฝนเริ่มฤดูเพาะปลูก

45°

立夏

ลี่เซี่ย
lìxià

ลิบแห่

6 พฤษภาคม

เริ่มต้นฤดูร้อน

60°

小滿
(小满)

เสียวหม่าน
xiáomǎn

เสียวมั่ว

21 พฤษภาคม

พืชพรรณออกดอก แต่ยังไม่ออกผล

75°

芒種
(芒种)

หมางจ้ง
mángzhòng

หม่างเจ้ง

6 มิถุนายน

พืชพรรเริ่มแข็งแรงและพร้อมเก็บเกี่ยวต่อไป

90°

夏至

เซี่ยจือ
xiàzhì

แห่จี่

21 มิถุนายน

กลางฤดูร้อน

105°

小暑

เสียวสู่
xiáoshǔ

เสี่ยวซู่

7 กรกฎาคม

อากาศร้อนพอควร

120°

大暑

ต้าสู่
dàshǔ

ไต้ซู่

23 กรกฎาคม

อากาศร้อนอบอ้าว

135°

立秋

ลี่ชิว
lìqiū

ลิบชิว

8 สิงหาคม

เริ่มฤดูใบไม้ร่วง

150°

處暑
(处暑)

ฉูสู่
chúshǔ

ไต้สู่

23 สิงหาคม

สุดฤดูร้อน

165°

白露

ป๋าลู่
báilù

แปะโหล่ว

8 กันยายน

น้ำค้างเริ่มมีบนใบไม้ ฤดูเริ่มเข้าสู่ความหนาวเย็น

180°

秋分

ชิวเฟิน
qiūfēn

ชิวฮุง

23 กันยายน

กลางฤดูใบไม้ร่วง

195°

寒露

หานลู่
hánlù

หั่งโหล่ว

8 ตุลาคม

น้ำค้างเริ่มเป็นเกล็ดปนน้ำ

210°

霜降

ซวงเจี้ยง
shuāngjiàng

ซึงกัง

23 ตุลาคม

น้ำค้างเริ่มแข็งจัด ความหนาวเริ่มได้ที่

225°

立冬

ลี่ตง
lìdōng

ลิบตัง

7 พฤศจิกายน

เริ่มฤดูหนาว

240°

小雪

เสียวเสวี่ย
xiáoxuě

เสี่ยวเซาะ

22 พฤศจิกายน

หิมะตกพอควร

255°

大雪

ต้าเสวฺ่ย
dàxuě

ไต่เซาะ

7 ธันวาคม

หิมะตกหนัก

270°

冬至

ตงจื้อ
dōngzhì

ตังจี่

22 ธันวาคม

กลางฤดูหนาว

285°

小寒

เสี่ยวหาน
xiǎohán

เสี่ยวหั้ง

6 มกราคม

อากาศหนาวพอควร

300°

大寒

ต้าหาน
dàhán

ไต่หั้ง

20 มกราคม

อากาศหนาวจัด