กองทุนโหราศาสตร์จีน

ความเป็นมากองทุนโหราศาสตร์จีน

ผมมีความเห็นว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผมมีปัญหาหรือมีเรื่องราวอยากขอความช่วยเหลือ หลายคนหลายท่านหยิบยื่นน้ำใจและความช่วยเหลือให้แบบที่เราไม่คาดไม่คิดฝัน และเป็นทั้งคนแปลกหน้าและคนไม่แปลกหน้า อาทิ  คนที่มาดูดวงกับผมหลายท่านทราบว่าผมป่วย นอกจากบางท่านจะช่วยแนะนำหมอที่ดีมาให้ พร้อมเบอร์โทรซึ่งหลายหมอเป็นหมอส่วนตัวไม่เปิดเผยชื่อ ท่านก็อนุญาติให้ผมเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากคนที่แนะนำผมไปเขารับรองให้  บางท่านแนะนำให้เจอพระดีหมอดี ขนาดให้นอนพักที่บ้านพักส่วนตัว ขับรถพาไปหาพระอาจารย์ดีๆ หมอดีๆหลายครั้งหลายคราส่งยามาให้  บางครั้งรถผมเสียอยู่กลางทางป่าลึก จำได้ว่าครั้งนึงที่ ทางขึ้นเขาที่ จ. เพชรบูรณ์ ทางมืดมาก เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนได้ ไม่เกิน 15 นาที ก็มีคนยอมจอดรถลงมาช่วย โชคดีกว่านั้นคือ เค้าเป็นนายช่างประจำอู่รถด้วย ช่วยซ่อม ช่วยเอายางล้อสำรองมาให้ฟรีๆ แล้วก็ช่วยขับรถนำทางพาไปส่งถึงในเมือง  หรือคราวเกิดอุบัติเหตุมอเตอรไซค์ล้มก็มีคนใจดีขับรถยนต์มาพาไปส่ง รพ เหตุปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผมคิดถึงคำพูดคนไทยที่ว่า อาจเพราะเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมา  เพราะฉะนั้น ณ เวลาในการเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ซึ่งผมยังไม่อาจจะแน่ใจได้ว่า ชาติหน้าจะปฏิบัติตัวได้หลุดพ้นไปเลย หรืออาจจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก การสั่งสมบารมีที่ทำร่วมกันเพื่อก่อเกิดกัลยาณมิตรหนุนเนื่องกันไปคงเป็นเรื่องดีไม่น้อย

อีกทั้งการทำบุญบางอย่างหากร่วมกันทำแล้วจะเผยแพร่ได้เร็วกว่า เช่น การสร้างหนังสือธรรมะหรือสวดมนต์ไปแจก  เราร่วมทำบุญด้วยกัน พอพิมพ์เสร็จแล้วเราก็เอามาช่วยกันแจก ได้ประสิทธิผลดีกว่าที่ทำเองแล้วต้องไปวุ่นวายหาคนมาช่วยแจก คนที่แจกไปหากไม่เคยร่วมทำกันมาก็อาจจะเห็นคุณค่าบ้างไม่เห็นคุณค่าบ้าง หลายครั้งที่ผมเห็นหนังสือดีๆ ถูกทิ้งไว้ที่ศาลาบ้าง ในโบสถ์บ้าง โดยไม่มีใครหยิบไปอ่านหรือทำอะไร ย่อมไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นครับ

นี่เลยเป็นคำตอบว่า ทั้งๆที่ผมก็มีเงินมีทองเพียงพอจะแจกจ่ายหนังสือ หรือสิ่งต่างๆให้แก่คนทั่วไป ทำไมผมจึง ตั้งเป็น กองทุนโหราศาสตร์จีน

ชื่อนี้มีความหมาย

ผมตั้งชื่อว่า กองทุนโหราศาสตร์จีน เพื่อระลึกถึงว่า ผมมีวันนี้ มีกัลยาณมิตรดีๆร่วมทำกุศลเหล่านี้ได้ เพราะการเข้ามาศึกษาและใช้วิชาโหราศาสตร์จีนเป็นจุดเริ่มครับ ไม่ได้หมายความว่ากองทุนนี้จะทำเพื่อสนับสนุนด้านการเผยแพร่ความรู้เรื่องโหราศาสตร์จีนอย่างเดียว วัตถุประสงค์หลักที่ตั้งใจเอาไว้มีสี่ทางครับ


1. เผยแพร่โดย จัดหา จัดพิมพ์ และ แจกฟรี ซึ่งหนังสือ สื่ออื่นๆ เช่น ซีดี ฯลฯ เพื่อการเผยแพร่พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า จากหนังสือที่น่าอ่าน ครูบาอาจารย์ที่น่านับถือซึ่งตัวผมเองและหลายท่านเห็นในประโยชน์และคุณค่าจากการที่ได้อ่านได้ฟังมาแล้ว  ให้แก่คนทั่วไป เด็กและเยาวชน ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ ตามแต่ละประเภทและความเหมาะสม


2. เผยแพร่ความรู้ทาง โหราศาสตร์และวัฒนธรรมจีน แก่บุคคลที่สนใจ ผ่านสื่อต่างๆข้างต้น โดยการกุศลทั้งหมด


3. ช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บพิการ หรือเหตุภัยทางธรรมชาติต่างๆตามแต่จะเห็นควรและมีกำลังทุนทรัพย์เพียงพอ  ทั้งนี้ ในงานที่เกี่ยวกับพระศาสนาด้วย เช่น การถวายหนังสือให้ห้องสมุดวัด การบริจาคแก่ตึกสงฆ์อาพาธ ฯลฯ


4. ส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชน เช่นการซ่อมสร้างอาคารเรียน สร้างห้องสมุด ฯ


5. (เพิ่มเติมในปี 2563)  ความช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข ด้วยวิชาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน


6. (เพิ่มเติมในปี 2563)  การกุศลอื่นๆตามที่ผมเห็นควร เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจแก่เพื่อนมนุษย์ 

ที่นี่เราเน้นสร้างทุนทางสติปัญญา ไม่สร้างทุนทางศรัทธาครับ เพราะคนมีสติปัญญาแล้วจะเกิดศรัทธาตามมาโดยง่าย และคนที่มีปัญญาย่อมสอนคนอื่น บอกต่อคนอื่น ชักชวนแนะนำคนอื่นต่อไป  ที่สำคัญคือทุนทางปัญญา ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ จึงติดตัวไปได้โดยไม่มีโจรภัยไม่เสื่อมสูญ  เราจึงเน้นที่การเผยแพร่ หนังสือ เสียง ผังภาพ และถาวรวัตถุช่วยคนเช่น อารามที่สอนธรรมะ โรงพยาบาล ไม่สร้างวัตถุที่พิสดารเลิศหรู เน้นที่ความคุ้มค่าในประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ

นี่คือ โครงการต่างๆที่พวกเรา (ผม + กัลยาณมิตรหลายท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม) ร่วมกันทำมาครับ  เราสามารถร่วมเป็นกัลยาณมิตรกันได้ด้วยการเป็นทั้งผู้ร่วมให้ คือ ร่วมบริจาคตามปัจจัยที่ท่านมี หรือเพียงร่วมอนุโมทนาในกุศลด้านล่างนี้  และเป็นผู้รับซึ่งวัตถุทานและธรรมทานด้านล่างนี้  เพราะการจะทำทานบารมีได้ ต้องประกอบด้วย ผู้ให้ และผู้รับครับ ผู้รับนั้น สำคัญมาก หากขาดผู้รับก็ย่อมไม่อาจทำทานบารมีได้เต็มที่ ผมเลยไม่อยากให้ท่านคิดว่า ท่านเป็นคนเข้ามาขอ แต่อยากให้มองว่า ท่านเป็นคนที่ให้เกียรติให้โอกาสกองทุนโหราศาสตร์จีนของเราได้ร่วมเป็นกัลยาณมิตร ก่อกุศลทานร่วมกันนะครับ  ไม่ว่าจะรับไปเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือร่วมเผยแพร่ก็ตามครับ  จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

**ผู้ใดต้องการทุนทรัพย์ หรือ ต้องการหนังสือ สื่อธรรมะ อื่นๆนอกจากที่ กองทุนฯ ได้นำเสนอแจกไป  เพื่อมอบแก่โรงเรียนของท่านเอง วัด-ศาสนสถานของท่านเอง สามารถติดต่อมาหาผมได้โดยตรง เพื่อพิจารณาทำเป็นโครงการช่วยเหลือท่านอีกแรงหนึ่งครับ

ในนี้ท่านอาจจะไม่เห็นเลขบัญชีรับบริจาคขึ้นเหมือนเมื่อก่อนแล้ว

เพราะผมได้ทำการลบออก เนื่องจากขณะนี้ (พ.ศ.2565) ทุกๆเดือนก็จะมีผู้บริจาคเป็นประจำเข้ามา จำนวนไม่มากหรอกครับ หลักร้อย หรือนานๆทีมีหลักพัน แต่ผมได้ทำโครงการต่างๆเช่น ขายหนังสือ หรือ ขายสิ่งของต่างๆ เพื่อหาทุนทรัพย์ในส่วนนี้ ปรับทิศทางใหม่แทนที่จะขอรับบริจาค เป็นให้แลกเปลี่ยนตอบแทนคืนไปจะดีกว่า ส่วนท่านใดอยากช่วยเหลือจริงๆ ได้อ่านแล้วว่ากองทุนฯ ได้ทำอะไรบ้างก็ติดต่อมาตามช่องทางที่ปรากฎในเวปไซต์นี้ได้ครับ ขอบพระคุณครับ

สามารถติดตามการเผยแพร่สื่อต่างๆของกองทุนฯ ได้ที่
เฟสบุ๊คแฟนเพจ ช่วยไปกดไลค์ เพื่อเวลาแจ้งบอกข่าวจะได้เด้งขึ้นในหน้าอัพเดทของท่าน >www.facebook.com/chinesehoro หรือ LINE  @chinesehoro

(อธิบายความ ทานแบ่งออกเป็น อามิสทาน = ให้สิ่งของ ให้ความรู้ หนังสือ สื่อปัญญานอกจากธรรมะ   อภัยทาน= ให้อภัย  และธรรมทาน=ให้ธรรมะเป็นทาน ไม่ว่าทางใด รวมทั้งการให้สื่อ-หนังสือธรรมะด้วยซึ่งเป็นทานอันสูงสุด   อย่าลืมว่า การรักษาศีล ก็ถือเป็นมหาทาน คือได้ทำทานหลายๆอย่างพร้อมๆกัน ท่านสามารถศึกษาเพิ่มให้รู้กว้างขวางลึกซึ้งได้ที่ หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 เรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี และหนังสือ เทคนิคเพิ่มสุข ของอารามภิกษุณี นิโรธาราม)

Related Posts