ทั่วไป

เกิดอาการ อยากฆ่าตัวตาย

เหล่านี้ผมอยากจะกล่าวว่า เป็นพระคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณตรัสสั่งสอน และผมได้รับโอกาสดีที่พระอาจารย์กรุณาขยายความ ตักเตือนสั่งสอน  พระอาจารย์มักสอนเสมอว่า ได้ผลดีจากธรรมะ ให้นำมาแนะนำคนอื่นด้วย อย่าเอาดีแต่ตนเอง ผมจึงยืนหยัดในปณิธานว่า เราต้องแก้ไข ให้คำแนะนำ คนที่เค้าศรัทธาในโหราศาสตร์จีน ด้วย ธรรมะ เท่านั้น คำแนะนำใดที่ไม่ชอบประกอบด้วยธรรม จะไม่แนะนำทั้งสิ้นทั้งปวง จะมุ่งสอนให้คนเชื่อในกรรมลิขิต คือ การกระทำทางกาย วาจา ใจ ให้ผลเป็นวิบากจริง หาใช่มีอะไรอื่นมาลิขิตชะตาชีวิตนี้ไม่ 

หวังว่านี้จะทำให้ท่านเห็นคุณค่าของชีวิต และการดำเนินชีวิตอย่างผู้มีความรู้ ในชีวิต ในธรรม มากขึ้น ดีขึ้น มั่นใจขึ้น ยิ่งๆขึ้นไป

อันนี้ไม่ได้จะมาอวดสรรพคุณ แต่อยากจะบอกว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าช่วยคนรอดการฆ่าตัวตายได้

ถ้าเราวินิจฉัยออกว่า โทสะจริต กับ ปัญญาจริต ใกล้เคียงกันมาก เราจะชี้ให้เค้าเห้นว่า ที่เค้าจะฆ่าตัวตายโดยไม่สนร่างกายเลยมันคือ โทสะ เมื่อมีสติในขันธ์ห้า มีสติในอายตนะหก จะไม่เห็นความจำเป็นเลยว่าต้องไปฆ่าตัวตาย เพื่อให้ห้นโลก

โลกที่ต้องพ้น และพ้นได้คือ โลกกิเลส โรคโลภ โกรธ หลง ถ้ามันหาย หายแล้วหายเลย แต่โลกที่เค้าอยากพ้นมันแค่โลกร่างกาย ถ้าไม่เข้าใจให้ดี ทำให้ถูก ชาติหน้าต้องมาเจอโลกร่างกายนี้อีก ภายใต้ขันธ์ห้าอีก

สิ่งสำคัญในความก้าวหน้า ไม่ใช่การเร่งปฏิบัติแบบเอาเป็นเอาตาย แต่คือ กัลยาณมิตร ผู้มีกัลยาณธรรม และการได้สนทนาธรรม เอาสิ่งที่ได้มาใช้ มันถึงจะไปด้วยกันได้ ทั้งเรา ทั้งเขา บางทีไปเพ่งภาวนาเอง ถ้ามันเจอญาณที่สิบต้นๆ มันเป็นญาณเบื่อ มันจะอยากหนีโลก หนีวัด ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรช่วยแนะ ก็เตลิดไปไกลกว่าจะกลับมา

ซินแสหลัว สำนักเรียนการเวลา ผู้แต่ง