ข้อคิดคติจีน ลายมือ พู่กันจีน ซินแสหลัว

ไม่ไล่ตามลาภยศเงินทอง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่าย

ซินแสหลัว-ดูดวงจีน

 

ไม่ไล่ตามลาภยศเงินทอง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่าย
จึงจะสามารถค้นพบจุดยืนและแสดงออกซึ่งอุดมการณ์ของตนเองที่แท้จริงได้

 

ไม่ไล่ตามอบายบันเทิงครึกครื้น ตระหนกตื่นเต้น ทำจิตใจให้สงบเยือกเย็น
จึงจะสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตได้

วาทะจูกัดเหลียง ท่านฮกหลง ขงเบ้ง