โหงวเฮ้ง-ใบหน้าอักษรกะ

โหงวเฮ้ง-ใบหน้าอักษรกะ

โหงวเฮ้ง-ใบหน้าอักษรกะ

甲字脸的人,脑筋很好,此人受祖德恩惠降服禄,
คนหน้าไม้กะ สมองดี โคตรฉลาด ได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เสมอ
在二十六岁前受人尊敬及好评判,
แค่อายุ ยี่สิบหก ก็จะได้รับการเคารพนับถือจากคนทั่วไปแล้ว
自二十八岁其三十岁时候亦受众人羡望的身份,
พอล่วงเข้า ยี่สิบแปด ถึงสามสิบจะต้องมีชีวิตที่คนมากมายต้องอิตจฉา

但是五官度拿证者晚年亦佳,
ถ้าอวัยวะทั้งห้าเปล่งรัศมีดี ตอนแก่จะดี
如五官恶劣者自放去了信任与忍耐暂次荡尽资历,而作而败,
แต่ถ้ามันเลวร้าย จะสละเสียสิ้นทุกๆอย่าง ทั้งสิงที่เชื่อมั่นยึดถือ ไร้ความมั่นคง ร่อนเร่อาภัพ ล้มลุกคลุกคลาน

至于五十岁晚年倾向衰运,
อายุห้าสิบร่วงไปก็จะเริ่มโรยรา

年老易陷于孤独,
อายุมากแก่ชราจะโดดเดี่ยว

子女有三四个,但有靠子之力,
ลูกหลานจะมีสามสี่คน แต่ได้พึ่งแค่ลูกชาย

寿命亦长之人,妇人亦斯同样之命运也.
ดันเจือกอายุยืนยาว สตรีเพศก็แบบเดียวกัน

อ่านละ หดหู่ ห่อเหี่ยว ชิหาย

กรุณากดแชร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนบทความ
Author: ซินแส