เมื่อจิตท่านเต็มเปี่ยมด้วยความ เมตตากรุณา แล้ว ความสุขสวัสดิ์ดีและสุขภาพกายที่ดีย่อมบังเกิดขึ้นเอง

กลอนคู่จีน

 

คำกลอนคู่ เขียนวันตรุษจีนหลายปีแล้ว

แปลว่า เมื่อจิตท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาแล้ว ความสุขสวัสดิ์ดีและสุขภาพกายที่ดีย่อมบังเกิดขึ้นเอง
เมื่อท่านรู้จักบาปบุญคุณโทษแล้ว ก็จะได้รับกรรมดีตามสนอง ให้ชีวิตมีแต่คำว่า โชคดี ดวงดี

กรุณากดแชร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนบทความ