โหงวเฮ้ง-เมี่ยนเซียง

เมี่ยนเซียง โหงวเฮ้งหน้าผากโหนกนูน

คัดลอกจากตำราเก่า เขียนพู่กันจีนเล่นยามว่าง

พิศพักตร์หน้าผากเจ้านูนสูงอิ่ม
เจ้าชะตาได้ชิมยศศักดิ์เสริมเลื่อน
หากพักตร์ผากซ้ายแลขวาเจ้าบิดเบือน
ผัน/เผือน/เบี้ยว/บ่อ ชะตาจน

เหตุด้วยชีวิต ณ วัยเยาว์
ปิตุ มาตา จะพรากจากเจ้าให้ฉงน
หน้าผากสูง ตีนผมสูง สุดวิมล
จักเป็นคนช่างเจียรจา ภาษา วิเทศน์ เพศห้าวหาญ

เทียนชาง เขตคิ้วข้างขมับ
หากนูนรับแด่รูปหน้าหนาเต็มเด่น
โชคชูช่วยวาสนาจะพาเป็น
ยศลอยเด่น เกณฑ์ชีวิตพิชิตชัย

เนินสูรย์จันทร์ นูนขึ้น ขุนนางได้
แนวเหนือนลาฎได้กระดูกดันสูง
บรรดาบุตรธิดาทารก-ริกาในพุง
คงหมายมุ่งอันตรายแท้แก่แม่ตน

หากนลาฏสตรีเพศเภทดั่งนี้
ทั้งชีวีต้องวิวาห์พรากหลายหน
หากเป็นชายคล้ายได้ดีท้ายอับจน
กระเสือกสนถอยทรัพย์ดับยศพลัน

ณ เสกหน้า นิ่มนวล เนื้ออวล อิ่ม
เยาว์ได้ยิ้ม ปริ่มท้อง ปองสูงสม

หากปรากฎพักตร์ผ่องเชิด
ความรู้เพริศอ่านเขียน เพียร ชีวิตใหญ่
หน้าอิ่ม/มน/เต็ม/เอิบ ราษีดี ปรากฎนัย
จะสมดั่งที่ปณิธานใฝ่ในสักวัน

นี้แปลกลบทจีนเก่าเขาเล่าสอน
อุทาหรณ์หน้าผากเจ้า ..อารักษ์ เฝ้าชีวิต
พิศ ปัญญา-จริยา-เยาว์-จริต
กรรม +แลสกุลนี้ในยุวสมัย ได้ส่วนลิขิต ชีวิตเรา

ซินแสหลัว ถอดภาษาแลรจนากลอน 17 พค 2561

สรุป หน้าผาก ที่วิชาโหงวเฮ้งให้ความสำคัญ ก็เพราะว่า

หน้าผากบอกวัยเด็ก วัยที่เราเก็บเกี่ยวข้อมูล การศึกษา การอบรมบ่มนิสัย และคุณธรรมต่างๆ หากว่าหน้าผากได้รูปร่างดี ไม่มีร่อง อิ่ม นูน เต็ม ก็แสดงว่าครอบครัวพื้นฐานดี ได้รับการอบรมมาดี ตรงตามกับที่ท่านเข้าใจกันอย่างกว้างขวางว่า ทำให้เจ้าชะตามียศ มีลาภ มีความเจริญก้าวหน้า ถ้าหน้าผากสวย แต่หาได้มีใครอธิบายเหตุผลว่า ทำไมหน้าผากสวยถึงวาสนาดี ตรงนี้จึงอธิบายให้ลึกลงไปว่า เพราะเป็นส่วนบอกวัยเด็กคนเรา ทั้งนี้มีเส้นลมปราณสำคัญใหญ่ที่ทำหน้าที่ควบคุมเส้นลมปราณอื่นๆของร่างกายพาดผ่าน อันสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานของประสาทสมอง หากว่าลมปราณเดินสะดวกคล่อง เนื้อตรงนี้จะมีราษี เอิบอิ่ม ไม่มีร่องร้อยหรือเส้นขีดขวางตลอดจนรอยด่างดำ สังเกตหน้าของคนที่มีบารมีต่อให้อายุมาก หน้าผากก็ยังเรียบ เอิบ อิ่ม ไม่มีรอยเส้น รอยขีด อาจมีเพียงย่นนิดๆตามวัย หรือตกกระแค่นั้นเอง

ทั้งนี้ เมื่อบอกวัยเด็ก ไม่ได้บอกลาภยศโดยตรง ก็แปลว่าการพิจารณาชีวิตหรือโหงวเฮ้งคน เราไม่อาจยึดเพียงหน้าผากแล้วมาบอกว่าคนนั้นเจริญได้ แต่บอกได้แน่ชัดว่าวัยเด็กมีครอบครัวดี ได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีเท่านั้นที่ชี้ชัดๆได้ ผมจึงอยากให้ผู้ศึกษาเข้าใจตรงนี้ว่า วิชาโหงวเฮ้งไม่ใช่สูตรสมการตายตัว ตรงนี้หนึ่ง ได้เท่ากับ ชีวิตแบบนี้ๆ แต่มีกลไกที่ต้องดูประกอบ ดูไล่ตามต่อ หรือดูราษีรวมๆโดยรอบประกอบกิริยา วาจา ท่วงท่าด้วย ตรงนี้เลยตอบคำถามที่ท่านมักถามผมมามากว่า ศัลยกรรม เปลี่ยนดวงได้ไหม ก็ขอตอบว่า เขาเปลี่ยนกายกิริยาด้วยไหม วาจา การแสดงออกเขาเปลี่ยนด้วยไหม ถ้าสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนด้วย รับรองว่าดวงเปลี่ยนไปด้วย ผู้ที่มักถามคำถามเช่นนี้ เพราะมีความรู้พื้นฐานว่า โหงวเฮ้ง หรือเมี่ยนเซียง คือวิชาดูใบหน้าคน ซึ่งในความเป็นจริง วิชาดังกล่าวไม่ใช่สูตรสำเร็จในตัว เป็นเพียงหัวข้อหนึ่งใน วิชา เซียงฝ่า 相法 หรือนรลักษณ์ วิชาว่าด้วยการดูลักษณะนรชน หรือมนุษย์ ที่เราพิจารณาหลายองค์ประกอบมากกว่าใบหน้าอย่างเดียว ไม่เหมือนวิชาโหราศาสตร์ภาคคำนวน ที่วันเดือนปีเกิดนำมาคำนวนลงตามผังก็บอกได้ ท่านต้องเข้าใจจุดนี้ให้แจ้งชัด

อนึ่ง ผมได้กล่าวหลายคราแล้วว่า อย่าได้กล่าววิชาใดด้อยค่ากว่าวิชาใด แต่ละวิชามีจุดแข็ง วิชาตรงนี้มีจุดแข็งที่การใช้กับคนไม่รู้จัก ไม่รู้ดวง หรือคนที่ไม่อาจขอวันเดือนปีเกิดมาได้ ตลอดจนใช้ดูปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้า มีคุณค่ามากหากท่านใช้ให้ถูก เหมาะควร และมีธรรมเป็นกรอบในการใช้

หมายเหตุ ภาพประกอบ

หน้าผากมี
1.เส้นลมปราณ ตูม่าย
2.เส้นลมปราณ ผังกวง(กระเพาะปัสสาวะ)
3.เส้นลมปราณ เว่ย (กระเพาะอาหาร) สามเส้นนี้ที่บอกว่า เกี่ยวข้องกับความฉลาด สติปัญญา ความสงบ ความมีสมาธิ และภูมิคุ้มกัน ศักยภาพและความแข็งแรงของร่างกายจิตใจ ยกตัวอย่างสั้นๆให้เห็นภาพ เช่น การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายคนเราขับผ่านทางปัสสาวะซึ่งเป็นสารที่กลั่นกรองมาจากเลือดอันไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย เส้นลมปราณผังกวง จึงมีความสำคัญเช่นนี้ อย่างย่อ อีกทั้ง 胃為後天之根 เส้นลมปราณกระเพาะอาหารมีความสำคัญ บ่งบอกถึงสภาพหลังกำเนิด (โฮ่วเทียน/อ่าวที) ของชีวิต หมายความว่า ก่อนแรกเกิดเราบริโภคทุกอย่างผ่านแม่ แต่พอหลังเราหายใจได้ ทานอาหารได้ คลอดออกมามีชีวิตแล้ว กระเพาะอาหารเป็นด่านแรกรับที่สำคัญในการได้สารสำคัญไปเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโต อธิบายสั้นๆพอสังเขปอย่างนี้ก่อน

เส้นลมปราณจีนมีความหมายลึกซึ้งและทำงานอย่างเป็นระบบที่ซับซ้อนไม่อาจอธิบายได้หมดถ้วนกระบวนความในบทความเดียว