สมเด็จพระเทพฯ

พระเทพกับภาษาจีน

 

รองจากในหลวงท่าน ผมเห็นแต่จะเคารพอย่างสูงก็สมเด็จพระเทพฯ พระองค์นี้หละครับ

เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไทย ท่านยังให้ความสำคัญกับการเขียนพู่กันจีน ทำไมลูกหลานคนจีนแท้ๆ ละเลยกันได้ ถ้อยคำธรรมดาที่เขียน แต่พระบารมีท่านยิ่งใหญ่ไพศาล เขียนอักษรเชื่อมสัมพันธไมตรีสองประเทศ

กรุณากดแชร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนบทความ
Author: ซินแส