ลายมือ พู่กันจีน ซินแสหลัว

สมุดพับครึ่ง

สมถะ

 

สมุดพับครึ่ง

ปฎิทินจีนเล่มสีแดงๆ ที่เรียกว่า ทงซู หรือแม้แต่หนังสือจีนสมัยเก่าๆ เมื่อก่อนก็ใช้วิธีพับครึ่งแบบนี้ การบ้านปิดเทอมที่โรงเรียนสมัยก่อนก็ทำแบบนี้ครับ เพราะจะได้ไม่เสียเวลาโรเนียว (การถ่ายเอกสารแบบโบราณ) เพราะทำหน้าเดียวไม่ต้องจับพลิกไปมา
แต่ของผม พับเพราะมีจุดประสงค์เพื่อความประหยัด
ขอเพียงมีความริเริ่มสร้างสรรค์ ของใช้อย่างปราณีตก็กำเนิดขึ้นมาได้ อย่างสมุดเล่มนี้ที่สร้างจากของเหลือใช้
เราสร้างเครื่องมือช่วยส่งเสริมปัญญา เพราะเป็นสมุดจดความรู้จากความสมถะ