.ผลงานการเขียน

ชื่อหนังสืออาจเหมือนกันซ้ำกัน แต่รับรองว่าฉบับนี้หลายท่านไม่เคยอ่าน หนังสือชื่อ วิธีสร้างบุญบารมี ฉบับควรอ่าน

เคยแจกไปแล้ว ๑ ครั้ง แต่อาจจะทำแจกอีกรอบหากมีทุนในการจัดพิมพ์เพียงพอ ผู้มีจิตจะร่วมพิมพ์สามารถแจ้งมาที่เบอร์ผม แล้วโอนเข้าบัญชีกองทุนโหราศาสตร์จีน โดยห้อยท้าย  .19 บาท เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นเงินใช้ในการพิมพ์หนังสือนี้ครับ

ชื่อหนังสืออาจเหมือนกันซ้ำกัน แต่รับรองว่าฉบับนี้หลายท่านไม่เคยอ่าน
หนังสือชื่อ วิธีสร้างบุญบารมี ฉบับควรอ่าน

สามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ที่นี่

วิธีสร้างบุญบารมี (ฉบับควรอ่าน)

http://www.mediafire.com/view/m4d4xv…�รมี.pdf

ถ้าอยากจะช่วยค่าพิมพ์ เข้าไปดูที่ http://www.chinese-horo.com/กอ��…��์จีน

วิธีสร้างบุญบารมี

ความแตกต่างระหว่าง ฉบับที่เผยแพร่ทั่วไป กับ ฉบับที่ทรงนิพนธ์จริง
รายละเอียดตามด้านล่างนี้นะครับ ที่มา :www. sangharaja .org
พระนิพนธ์ วิธีสร้างบุญบารมี ที่ถูกต้อง

วิธีสร้างบุญบารมี
เป็นพระนิพนธ์ ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเรื่องหนึ่ง

พระนิพนธ์เรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี มี พุทธศาสนิกชนมากมายนำไปพิมพ์เผยแพร่แจก ในโอกาสต่าง ๆ มากมาย แต่ปรากฏว่า ฉบับที่แจกกันอยู่นั้นหาได้เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชไม่ แต่มีผู้ประสงค์ดีรวบรวมขึ้นมาและถวายพระนามของพระองค์เป็นผู้พระนิพนธ์

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ว่ามิได้เป็นพระนิพนธ์
1. ขึ้นต้นอ้างพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. ปยุตฺโต) ในการแปลคำว่า “บุญ” ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ไม่เคยอ้างคัมภีร์รุ่นหลัง ส่วนใหญ่พระองค์อ้าง ชั้นบาลี และอรรถกถาทั้งนั้น

2. ในเนื้อเรื่อง พูดถึงอานิสงส์ของทาน ในเชิงหนังสืออานิสงส์ร้อยแปด ดังเช่นข้อความต่อไปนี้
วิธีสร้างบุญบารมี

ซึ่ง เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงไม่เคยแสดงพระธรรมเทศนาในรูปแบบนี้ ถ้าได้อ่านพระนิพนธ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเล่มอื่น ๆ ที่มีมากมาย จะเห็นได้ชัดว่าทั้งสำนวนและเนื้อหา หาได้เป็นพระนิพนธ์ในพระองค์ไม่

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้นำพระนิพนธ์ เรื่องวิธีสร้างบุญบารมี ที่ถูกต้องในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร มาเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อจักได้ไม่นำคำสอนที่ผิด ๆ ไปใช้หรืออ้างอิงในพระนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

ถ้าประสงค์จะศึกษาพระธรรมตามแนวทางที่เจ้าพระคุสมเด็จพระสังฆราชทรงสอน ขอให้ไปดูที่
http://www.mahayana.in.th/tsavok/tsavok.html
ซึ่งได้ถอดเทปที่ทรงสอนไว้กว่า 165 เรื่องไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

พระ ดร. อนิลมาน ธมฺมสากิโย  ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

 

 

 

วิธีสร้างบุญบารมี (ฉบับควรอ่าน)
รวบรวมจาก หนังสือวิธีสร้างบุญบารมี  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
และ หนังสือเทคนิคเพิ่มสุข  ภิกษุณีรุ้งเดือน นันทญาณี อารามภิกษุณี นิโรธาราม

คำนำ 

          จากการที่ผมทุ่มเทกายและใจศึกษาค้นคว้าในวิชาโหราศาสตร์จีนอยู่เรื่อยๆ และได้เคยนำวิชาดังกล่าวออกมาใช้ช่วยเหลือคนทั้งหลายอยู่สักพักใหญ่ในนามปากกว่า ซินแสหลัว  (จากการค้นคว้าทำให้พบว่าศาสตร์วิชาโหราศาสตร์จีน มีความพิเศษและสอดคล้องกับแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง คือไม่ได้ตอบปัญหาชีวิตคนโดยอ้างว่า เทพบันดาล ดาวกำหนด แต่มุ่งเฟ้นหาธาตุสำคัญในดวงชะตาเพื่อสอนให้คนเชื่อในเรื่องกรรม คือคุณทำอะไรมาแล้วเหตุใดจึงได้รับผลจากการกระทำนั้นออกมาดีหรือร้าย ทำให้หาหนทาง
ในการแก้ไขชีวิตจากการปรับปรุงทัศนคติและการกระทำได้  โดยไม่เชื่อว่าชะตาชีวิตถูกขีดเส้นมาแล้วแต่ประการใด มีความจำเป็นต้องอธิบายไว้อย่างคร่าวเพื่อให้ท่านเข้าใจว่า ทำไมนักโหราศาสตร์จีนคนหนึ่งถึงมาเผยแพร่
เรื่องทางพุทธศาสนา เพราะคำๆเดียวคือ คำตอบและคำทำนายที่ได้จากวิชาโหราศาสตร์จีนนั้น สอนให้คนเชื่อเรื่องกรรมเป็นหลักและเชื่อว่า เราเป็นนายของชะตาตนเอง)  จากการใช้วิชามานานปีก็ค้นพบว่าชาวพุทธหลายคน
ยังมีความเข้าใจในเรื่องการทำบุญที่คลาดเคลื่อนอยู่มาก  มีคำถามที่มักจะ
ได้ยินจากหลายท่านอยู่เนืองๆว่า อะไรคือบุญกันแน่ การกระทำแบบนั้น
แบบนี้ถือว่าทำแล้วได้บุญหรือไม่  จะทำบุญอย่างไรอุทิศบุญนั้นอย่างไร
เพื่อส่งไปให้ถึงคนที่ล่วงลับไปแล้ว  สวดมนต์ได้บุญหรือเปล่า นั่งสมาธิได้บุญหรือเปล่า  บางท่านก็บอกว่าทำสังฆทานได้บุญมากกว่าการทำทานทั่วๆไป จริงหรือไม่  บางท่านบอกว่า การนั่งสมาธิและรักษาศีลได้บุญมากกว่าการทำทานทั้งหมดเท็จจริงประการใดเล่า ทั้งหมดก็เพื่อตอบคำถามความสงสัยในใจเพียงอย่างเดียวคือการทำบุญในรูปแบบต่างๆ ให้ผลบุญอานิสงค์เท่ากันหรือไม่ และการสร้างบุญแบบไหนให้ผลบุญมากที่สุดเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ปฏิบัติให้ถูกที่ ทำให้ถูกกาล บริหารให้ถูกจุดประสงค์ เพื่อดำรงเป้าหมายในการสร้างบุญบารมีให้แน่วแน่  เนื่องจากชาวพุทธหลายคนมักจะกล่าวว่า
จะไปให้ถึงนิพพานนั้นยากแท้ เพราะชีวิตยังต้องทำมาหากินสละละทิ้ง
เงินทอง ครอบครัว ญาติมิตรไปไม่ได้หรอก ขอเพียงแค่ไม่ทำบาปเพราะกลัวตกนรก และทำบุญไปเรื่อยๆให้ขึ้นสวรรค์ก็เพียงพอแล้ว ชาติหน้าเกิดมาใหม่ถ้ามีวาสนาค่อยบำเพ็ญบารมีต่อไป  ผมจึงตั้งความมุ่งหวังว่า หากแม้นเราเองสามารถช่วยปลดเปลื้องความข้องใจในเรื่องบุญ  เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้พบกับเป้าหมายคือการบุญที่ถูกต้องตามหลักการทางพุทธศาสนา  ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เขาเหล่านั้นยกระดับตัวเองได้ไวขึ้น  มากกว่าความหวังเพียงสั่งสมบุญบารมี  ให้ยกระดับสูงขึ้นเป็นการบำเพ็ญตนกล่อมเกลาจิตใจ  เพราะพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้เป็นหลักการอย่างยิ่งว่า  ขอให้ละเว้นจากการทำบาปทั้งปวง ขอให้ทำความดีให้ถึงพร้อม และขอให้ฝึกฝนทำจิตใจให้สว่างบริสุทธิ์  การทำบุญนั้นหากทำได้ถูกต้องมีความเข้าใจที่ถ่องแท้ย่อมจะได้ประโยชน์สองทางข้างต้นอย่างแน่นอนแล้ว คือ ขณะที่เราทำได้ละเว้นการทำบาป และได้ทำความดี ด้วยพร้อมๆกัน

ผมจึงได้สืบค้นหาหนังสือที่คนทั่วไปจะสามารถอ่านแล้วทำความเข้าใจเรื่องการสร้างบุญบารมีได้ถูกต้องและง่ายที่สุด ใช้เวลาน้อยสั้นที่สุด เป็นพื้นฐานเบื้องต้นให้เกิดความอยากศึกษาต่อไป ก็ปรากฏหนังสือที่มี
หัวเรื่องน่าสนใจชื่อ วิธีสร้างบุญบารมี ซึ่งแจกจ่ายแพร่หลายตามศาสนสถานต่างๆ เมื่อตนเองได้อ่านหนังสือดังกล่าวจบแล้วยังไม่คลายความสงสัยเนื่องจากมีเนื้อความบางตอนไม่สอดคล้องในเหตุผลและความรู้แต่เดิม
ที่เคยทราบมา  จึงไม่อาจลดละความพยายามที่จะสืบหาต่อไป
กระทั่งที่สุดทำให้ทราบว่า หนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี ที่อ้างว่าเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ นั้น  มีอยู่ ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่ง เป็นฉบับที่พระองค์ท่านทรงพระนิพนธ์จริงเพราะมีภาพลายพระหัตถ์ท่านประกอบยืนยัน ส่วนอีกฉบับนั้นไม่ทราบว่าผู้ใดเรียบเรียงแต่งขึ้นมาแน่ชัดหากแต่แพร่หลายกันมากเหลือและอ้างว่าเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ ท่าน  ทั้งนี้  พอได้อ่านฉบับที่สมเด็จท่านทรงนิพนธ์ก็เกิดความเข้าใจในหลายประเด็นของการทำบุญที่ติดขัดในความเข้าใจอยู่แต่เดิม  แต่ยังเล็งเห็นว่าพระองค์ท่านทรงบรรยายด้วยภาษาธรรมะที่ลึกซึ้งจึงเป็นหลักเกณฑ์
ที่ครอบคลุมและรัดกุมในเรื่องบุญ  ซึ่งคนทั่วไปที่ศึกษาธรรมะมาน้อย
จะทำความเข้าใจได้ยาก  ผมจึงคิดจะหาคำบรรยายเกี่ยวกับการทำบุญที่ตรงตามพระไตรปิฎกและใช้ภาษาสามัญเข้าใจง่ายขึ้น  จึงได้พบหนังสือ
ชื่อ เทคนิคเพิ่มสุข (ขอบอกว่าไม่มีวางแผงขายนะครับ) แต่งโดย ภิกษุณี รุ้งเดือน นันทญาณี แห่ง นิโรธาราม  แยกแยะบรรยายเรื่องการทำบุญเป็นข้อๆ
ด้วยภาษาที่เรียบง่าย คนทั่วไปที่อ่านหนังสือธรรมะมาน้อยสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  จึงเห็นควรนำบทความดังกล่าวมาประกอบไว้ท้ายพระนิพนธ์ของสมเด็จฯท่าน

อนึ่ง ผมมีความเห็นส่วนตัวว่าระดับสติปัญญามนุษย์มีไม่เท่ากัน
ดุจบัวสี่เหล่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ครับ  เพราะฉะนั้น  หากเรามีบทความหลายบทที่สอดคล้องกับแต่ละระดับปัญญาให้คนอ่านได้ค่อยๆทำความเข้าใจคงเป็นสิ่งที่ดีไม่น้อยเพื่อจุดประสงค์เดียวในการจัดพิมพ์หนังสือฉบับนี้ออกแจกจ่าย  คือ  มุ่งหมายให้คนทั้งหลายเข้าใจเรื่องการสร้างบุญบารมีที่ถูกต้องตามหลักการของพุทธศาสนา อันอาจช่วยขจัดความหลงงมงาย  เพิ่มพูนปัญญา  และตอบปัญหาวิวาทะทั้งหลายที่เกิดจากการถกเถียงครุ่นคิดในการทำบุญสร้างบารมีได้

กล่าวโดยสรุปแล้ว หนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี ฉบับควรอ่าน
ที่ผมจัดพิมพ์รวบรวมขึ้นนี้ รวบรวมจากหนังสือ ๒ ฉบับ คือ พระนิพนธ์
ในสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ คชวัตร) และ จากหนังสือเทคนิคเพิ่มสุข แต่งโดย ภิกษุณี รุ้งเดือน นันทญาณี แห่ง นิโรธาราม (คัดมาเฉพาะตอนที่เกี่ยวกับ ทาน ศีล และภาวนา ตลอดจนเรื่องการทำบุญเท่านั้น)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี ฉบับควรอ่าน นี้ไว้ศึกษาและขอบพระคุณหลายท่านที่มีจิตกุศลปรารถนานำไปช่วยเผยแพร่ต่อ อันเป็นเหตุให้กุศลและผลทานที่ผมทำนั้นครบสมบูรณ์ด้วยผู้ให้และผู้รับ  เพราะการทำธรรมทานจะเกิดไม่ได้เลยหากมีผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียว
ขอบุญกุศลในธรรมทานนี้จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วยความสุขทุกประการ ประสบความสำเร็จในกิจที่สานงานที่ก่อ และขอให้มีดวงจิตดวงใจเข้าหาธรรมะช่วยกันค้ำจุนสืบทอดพระศาสนาต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดอย่าเกรงใจที่จะติดต่อมาที่ chineseastrologer@hotmail.com

 

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ   กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ

กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ   กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท ฯ ๑๘๒ ฯ

ยาก ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์   ยาก ที่ชีวิตสัตว์อยู่สบาย

ยาก ที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ  ยาก ที่พระสัมพุทธจะอุบัติมา

Hard is it to be born as a man,   Hard is the life of mortals,

Hard is it to hear the Truth Sublime,   Hard as well is the Buddha’s rise.

 

ซินแสลั๋ว
๑๑ / ๐๒ / ๒๕๕๗

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก

๐๑) ความหมายของบุญบารมี
๐๒) บุญเป็นเหตุแห่งความสุข
๐๓) ทุกชีวิตอาศัยบุญ
๐๔) วิธีสร้างบุญ
๐๕) สร้างบุญด้วยการให้ทาน
๐๖) การให้ทานที่ได้บุญมาก
๐๗) รู้จักให้ ทำให้ความโกรธมลาย
๐๘) องค์ประกอบของทานที่สมบูรณ์
๐๙) สร้างบุญด้วยการรักษาศีล
๑๐) สร้างบุญด้วยการภาวนา
๑๑) ผลของบุญ
๑๒) บุญกับกุศล
๑๓) บุญก่อสุข บาปก่อทุกข์
๑๔) วิธีการเพื่อความสุขของชีวิต
๑๕) เสบียงเพื่ออนาคต
๑๖) ความหมายของบารมี
๑๗) บารมีคือคุณธรรมผู้มุ่งดี
๑๘) บารมีสร้างได้ด้วยกรรม
๑๙) ทุกคนควรสร้างบุญบารมี
๒๐) ทุกคนพึงปฏิบัติในบารมีตามควรแก่ฐานะ

ส่วนที่ ๒ ๓๐ วิธีฉลาดทำบุญ และบทความที่เกี่ยวข้องกับ ทาน ศีล  ภาวนา จากหนังสือ เทคนิคเพิ่มสุข โดย ภิกษุณีรุ้งเดือน นันทญาณี อารามภิกษุณี นิโรธาราม

วิธีสร้างบุญบารมีความหมายของบุญและบารมี

 

คำว่า บุญ แปลตามศัพท์ว่า ชำระ ฟอก ล้าง ท่านแสดงว่าแบ่งเป็น ๒ ก่อน คือ

บุญที่เป็นส่วนเหตุ ได้แก่ความดีต่างๆ เรียกว่า บุญ เพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่ว หนึ่ง

บุญที่เป็นส่วนผล คือความสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ท่านทั้งหลาย
อย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของ ความสุข” ดังนี้ หนึ่ง

คำว่า บารมี มาจากคำบาลีว่า “ปารมี” มีคำแปลที่นักภาษาศาสตร์ได้ให้ไว้หลายอย่าง  จะแสดงแต่บางอย่าง คือ แปลว่า อย่างยิ่ง มาจากคำว่า “ปรมะ” ที่ภาษาไทยเรามาใช้ว่า บรม และคำว่า บรม ที่แปลว่าอย่างยิ่งนี้ก็มีใช้ทั้ง ๒ ทาง  ดีอย่างยิ่งก็บรม  หรือไม่ดีอย่างยิ่งก็บรม  เช่นคำว่า  นิพพานเป็นบรมสุข คือ สุขอย่างยิ่ง สังขารทั้งหลายเป็นบรมทุกข์ คือ ทุกข์อย่างยิ่ง
จึงเป็นคำกลางๆ ใช้ได้ทั้ง ๒ ทาง ดั่งนี้ คำว่า บารมี มาจากคำว่า ปรมะ
แล้วมาเป็น ปารมี ไทยเรียกว่า บารมี แต่มีความหมายถึงส่วนที่ดีเท่านั้น
ไม่หมายเป็นกลางๆเหมือนอย่างคำว่า ปรมะ

เพราฉะนั้น คำว่า ปารมี จึงมีความหมายที่แปลอีกอย่างหนึ่งว่า เลิศ อย่างยิ่ง ก็คือเลิศหรือประเสริฐอีกอย่างหนึ่ง  บารมีแปลว่าถึงฝั่ง
อันหมายความว่านำให้ถึงฝั่ง  คือจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น  อันหมายความว่า
นำจากฝั่งนี้คือโลก  ไปสู่ฝั่งโน้นคือโลกุตตระ เหนือโลก พ้นโลก อันหมายถึงนิพพาน

(ฉบับเต็ม เชิญโหลดไปอ่านนะครับ ตามที่ให้ไว้ด้านบน)