ร่ำเรียนจนถึงขั้นดูคล้ายว่าช่างโง่เขลาปัญญาอ่อน

เขียนพู่กันจีน

เขียนพู่กันจีน

ฝึกปรือจนถึงขั้นดูคล้ายว่าบ้าไปแล้ว เสียสติแล้ว นั้นละคือ ยอดฝีมือ
ร่ำเรียนจนถึงขั้นดูคล้ายว่าช่างโง่เขลาปัญญาอ่อน นั้นละคือ
จุดเริ่มต้นของการเจอเคล็ดวิชา พบความอัศจรรย์

ไม่ต้องแปลกใจ ผมเขียนเอง ภาษาจีนนั้นหนะ

 

.