พู่กันจีน
คำถามที่พบบ่อย

มีคนถามว่า ชีวิตคนเรานานไหมกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

พู่กันจีน

มีคนถามว่า ชีวิตคนเรานานไหมกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผมตอบว่า แค่ชั่วลมหายใจก็เปลี่ยนแล้ว ไม่เชื่อลองหายใจเข้า ละเลิกหายใจออกสิ ยังมีชีวิตอยู่ไหม