ลายมือ พู่กันจีน ซินแสหลัว

“พื้นฐานดี ต่อยอดสบาย”

คำศัพท์ ดวงจีน

 

กระดาษเหลือใช้-ใช้เพียงหน้าเดียวจากที่ทำงานเหลือ ประจวบเหมาะวันนี้มีกระดาษสีน้ำตาลที่เขาใช้รองห่อกระดาษนูนหัวครุฑ
จึงได้นำมาเย็บเป็นเล่ม แต่ไม่ได้ใช้ด้ายแบบวิธีดั้งเดิม เพียงวาดเส้นให้คล้ายคลึง
สำคัญคือวันนี้ได้ฝึกฝน คัดอักษรจีนแบบ ข่ายซู ซึ่งเป็นพื้นฐานของอักษรจีนในรูปแบบอื่นๆ ไม่ได้เขียนแบบนี้เสียนาน เลยเขียนออกมาได้พื้นๆไม่สวยงามเป็นแบบแผนเท่าใดนัก ยังต้องศึกษาจากลายมือ ปรมาจารย์หวังซีจือ อีกเยอะ
“พื้นฐานดี ต่อยอดสบาย” ไม่ว่าศึกษาศาสตร์อะไร พื้นฐานต้องแน่น วันหน้าจึงจะเชี่ยวชาญ รู้ลึกรู้จริงได้

โหราศาสตร์จีน ก็เช่นเดียวกัน มี โป๊ยหยี่สี่เถียว เป็นพื้นฐาน ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งเชี่ยวชาญ วิชา โหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ย หรืออื่นๆ จึงจะสามารถพัฒนาได้ หากละเลยวิชาพื้นฐานแล้วไซร้ วันนี้อาจยังไม่เห็นผล แต่วันหน้าจะลำบาก