ข้อคิดคติจีน

ปลาคาร์ฟกระโดดข้ามประตูมังกร

ปลาคาร์ฟ-ประตูมังกร

จารึกคำคม 鱼龙变化
เป็นสำนวนที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติจิตใจ และพฤติกรรมการแสดงออก

ของคนคนนึงอย่างยิ่ง คือเปลี่ยนแปลงไปมาก

เรื่องนี้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการแ้ก้ไขปัญหาชีวิตของผม ที่เน้นความไม่มีไสยศาสตร์เป็นหลักใหญ่สำคัญ

ในการทำนายดวงเพื่อช่วยคน ไม่มีกราบไหว้แก้กรรมสะเดาะห์เคราะห์ใดๆ เพราะลำพังแค่ตัววิชา

ย่อมแก้ไขได้ ถ้าทุกท่านทำตามได้เคร่งครัด นี่คือความยิ่งใหญ่ของวิชานี้

ปลาคาร์ฟ-ประตูมังกร

เกิดเป็นคนต้องพยายาม และหวังความก้าวหน้า

ดุจดั่งปลาที่ฝ่าแม่น้ำว่ายข้ามกระทั่งถึงจุดหมายสูงสุ

สามารถกลายเป็นมังกรได้ 鱼龙变化

ปลาคาร์ฟ-ประตูมังกร

鲤鱼跳龙门
ปลาคาร์ฟกระโดดข้ามประตูมังกร