ลายมือ-พู่กันจีน
ลายมือ พู่กันจีน ซินแสหลัว

น้ำแข็งในฤดูใบไม้ผลิเปราะบาง จิตใจคนยิ่งเปราะบาง

ลายมือ-พู่กันจีน

ใช้ขันติเพียงนิดหนึ่ง พายุในจิตพลันสงบ คลื่นก็ราบเรียบ

ถอยเพียงก้าวเดียว ทะเลนั้นดูกว้างขึ้น ทั้งนภาก็แลสดใส

ขึ้นสวรรค์ยาก พึ่งคนยิ่งยาก บอระเพ็ดขม ความยากจนยิ่งขม

น้ำแข็งในฤดูใบไม้ผลิเปราะบาง จิตใจคนยิ่งเปราะบาง

ทะเลหฤโหด น้ำใจคนยิ่งหฤโหด รู้ความยาก หวานอมขมกลืน ทนความเปราะบาง หยั่งความหฤโหด ก็สามารถดำเนินชีวิต โดยสามารถปรับตัวได้

ข้อความหนะ จำเค้ามาพูด แต่ ลายมือพู่กันจีน เขียนเองครับ
ซินแสหลัว

 ลายมือพู่กันจีน ลายมือพู่กันจีน ลายมือพู่กันจีน ลายมือพู่กันจีน