ทำไมต้อง ทาน ศีล ภาวนา

ทิ้งกระจาด

ทุกครั้งที่ผมแจกอะไรนั้น ผมมักจะให้ความสะดวกสบายผู้รับด้วยการใส่ลงซองให้พร้อมกับติดแสตมป์ส่งไปโดยไม่คิดค่าส่งใดๆทั้งนั้น ขอเพียงให้ผู้ที่จะรับได้สมาทานศีล และ รักษาศีลห้า สักหนึ่งวันก่อนรับ หรือรักษาตลอดไปก็ได้ยิ่งจะดีมากๆ  ทีนี้ บทความข้างล่างนี้น่าจะพออธิบายให้จำขึ้นใจคร่าวๆได้ว่า เพราะเหตุใด ทานที่ดี ควรประกอบด้วย ศีล และ ภาวนา ด้วย 

“การบำเพ็ญทาน  เท่ากับเราหาทรัพย์ไว้ให้ตัวของเรา
การบำเพ็ญศีล  เท่ากับเราสร้างร่างกายของเราให้เป็นคนสมบูรณ์ไม่พิการ ง่อยเปลี้ย บอดใบ้
การบำเพ็ญภาวนา  เท่ากับสร้างจิตใจของเราให้เป็นคนสมบูรณ์
“ทาน” ไม่สามารถคุ้มศีลได้
แต่ ศีล คุ้มทานได้
ส่วน “ภาวนา” คุ้มได้ตลอดทั้งทานและศีล สามารถทำให้ทานบริสุทธิ์และศีลของเราก็บริสุทธิ์
เข้าถึงสุคติสวรรค์โลกุตตระ และนิพพานเป็นที่สุด
สมมติคนหนึ่งเกิดมาในตระกูลสูง มีทรัพย์สมบัติมาก และร่างกายก็บริสุทธิ์ทุกส่วน แต่จิตใจไม่ปรกติ วิกลวิการ เป็นผีบ้า อย่างนี้จะมีประโยชน์อย่างไร เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้อบรมจิตให้เป็นกุศล พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์เป็นเทวดา เทวดาเป็นพรหม พรหมเป็นอริยะ จนถึงอรหันตขีณาสพ เป็นที่สุด”ธมฺมธโรวาท
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

 

กุมภาพันธ์ 3, 2014

ป้ายกำกับ:, ,