ข้อคิดคติจีน ทั่วไป

ทรงพระเจริญ ภาษาจีน

ทรงพระเจริญ-ภาษาจีน

 

เซิ่ง โซ่ว อู๋ จี๋
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
5 ธันวาคม 2554

“เดี๋ยวจะหาว่าผมทำเป็นแต่ของโบราณเขียนพู่กันจีน..

ภาพอันนี้ก็ทำเองครับ ถวายความจงรักภักดีแด่ในหลว

ทำวันที่ 5 ธันวาคม ตื่นเช้ามาทำ เสร็จตอน 9 โมงเช้าพอดี”