วิชาโหราศาสตร์จีนขั้นสูง

( ดวงจีน ตอนที่สอง) ความหมายของ ฮะกิ่งฟ้า

โหราศาสตร์จีน

(วิชา ดวงจีน ตอนที่สอง) ความหมายของ ฮะกิ่งฟ้า

กรณีศึกษา ฮะแล้ว กลายธาตุ หรือ ไม่กลายธาตุ

เรื่อง เหอ合 แล้ว ฮว่า化 กับ

เหอเอ๋อปู๋ฮว่า คือ ฮะแล้วกลายธาตุ กับ ฮะแล้ว ไม่กลายธาตุ จริงแล้วกลายทุกธาตุ แต่แสดงผลหรือไม่ ผมเห็นแต่ถกกันว่ากลายไม่กลาย จริงๆ สอบดวงด้วยการถามก็จะทราบ

ธาตุที่กลายออกมา ท่านจะแปลว่า อะไร

ธาตุ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำ ที่กลายมา แปลว่าอะไร

ทราบ ฤา ?

甲己合化土, 为中正之合。 主安分守己, 重信讲义。

ไม้กะ (ไม้หยาง) ฮะ กับ ดินกี้ (ดินหยิน) ได้ ธาตุดิน
คือ มีความซื่อตรง ตรงไปตรงมา ระวังตัวเอง มีความเน้นหนักในกฎกติการะเบียบ ไม่ทำอะไรนอกลูกนอกทาง เชื่อถือได้ พูดจามีหลักการสาระมีสัจจะ
乙庚合化金, 主仁义之合。 刚柔兼备, 重仁守义。

ไม้อิก (ไม้หยิน) ฮะ กับ ทองแก (ทองหยาง) ได้ ธาตุทอง
คือ มีความเมตตาธรรม รู้ผ่อนหนักเบา มีความอารีย์มีความยุติธรรม
丙辛合化水, 主威严之合。 仪表威严, 智力优秀。

ไฟเปี้ย (ไฟหยาง) ฮะ กับ ทองซิง (ทองหยิน) ได้ธาตุน้ำ
คือ มีความองอาจ ไฮโซ กิริยาท่าทางดูสูงศักดิ์มีจริยา ความรู้ความสามารถโดดเด่นอัจฉริยะ
丁壬合化木, 主仁寿之合。 心地仁慈, 长命多寿。

ไฟเต็ง (ไฟหยิน) ฮะ กับ น้ำหยิม (น้ำหยาง) ได้ธาตุไม้
คือ มีคุณธรรมเมตตาจิตสูงและมีสุขทางกาย ใจกว้างขวางเปี่ยมความเกื้อการุณ อายุมั่นขวัญยืน
戊癸合化火, 主无情之合。 相貌俊秀, 薄情乏义。

ดินโบ่ว (ดินหยาง) ฮะ กับ น้ำกุ่ย (น้ำหยิน) ได้ธาตุไฟ
คือ สวยสวาทหล่อลากไส้ ค่อนข้างใจดำ รูปร่างหน้าตาสระสวย หากแต่ใจดำ ใจเหี้ยม