ทั่วไป

แบบการคัด อักษรดวงจีน สำหรับผู้ต้องการเรียนโหราศาสตร์จีนกับซินแสหลัว

หากเขียนไม่ได้ไม่รับเข้าเรียน ที่นี่จ่ายเงินค่าเรียนอย่างเดียวไม่ได้

ทั้งหมดเป็นอักษรจีนที่ท่านต้องคัดให้เป็น และอ่านได้ก่อนจะเรียนกับ ผม ซินแสหลัว นะครับ ที่สำนักเรียนการเวลา สำนักเรียนที่ผมตั้งขึ้นนี้ ทุกคนต้องเขียนอักษรจีนเหล่านี้ได้ก่อนเริ่มการเรียนโหราศาสตร์จีน แล้วจะมีการสอบก่อนเข้ารับสมัครด้วย โดยการให้เขียนทั้งหมดนี้ ส่งเพื่อประกอบการสมัคร หากว่า เขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ก็ไม่อาจรับเข้าชั้นเรียนได้ เลยขอให้ท่านได้ศึกษา และฝึกเขียนทั้งหมดให้ได้ อาจใช้เวลานานหรือช้าต่างกันในแต่ละคน คนไหนรู้ว่าเขียนยากไม่ค่อยถนัด ให้พยายามฝึกฝนเขียนแต่เนิ่นๆ เมื่อมีการเปิดรับสมัครเรียน ท่านจะได้เขียนได้คล่องทันที ทั้งนี้ ไม่ใช่แค่การคัดอักษรเหล่านี้ ผมมีการสอบก่อนรับสมัครอีกครับ การทำแบบนี้เป็นการทดสอบกำลังใจของคนเรียนด้วยว่าจริงจังแค่ไหน และถือว่าผมไม่เอาเปรียบท่านด้วย เพราะการคิดค่าสอนแล้วผมต้องแบ่งมาสอนพื้นฐานการขีดเขียนเหล่านี้เข้ามานับชั่วโมงการเรียนด้วย ทำให้ท่านต้องสิ้นเปลืองเงินค่าเรียนโดยใช่เหตุ อะไรที่ฝึกก่อนเรียนได้ เรียนเองได้ก่อน ก็ควรจะทำให้ได้เสีย โดยผมได้แจกแจงการเขียน การสะกด การอ่านเอาไว้ท้ายนี้อย่างละเอียดแล้ว ขอให้ท่านตั้งใจเรียน หรือถือว่า นี้คือการเริ่มต้นเข้าห้องเรียนแล้ว

เป็นการฝึกระบบประสาทสัมผัสไปด้วย ชะลอวัย

เหตุที่ต้องทำเช่นนี้ เพื่อให้หลังจากที่ท่านเรียนกับผมแล้ว ท่านสามารถอ่านตำราจีนอื่นๆคร่าวๆได้ว่า ผังดวงจีน ในหนังสือนั้นๆ เขียนว่าอะไร ธาตุอะไร นักษัตรอะไร และเพื่อให้การสื่อสารกับผู้รู้ท่านอื่นเป็นไปโดยสะดวก เพราะเราต้องเขียน ผังดวงจีน เป็นภาษาจีนให้ได้ ซึ่งไม่ได้ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความพยายาม ทั้งการคัดอักษรจีนยังเป็นการฝึกสมองความจำฝึกสมาธิด้วย ทำให้ยามแก่ชราไปแล้ว สมองยังคงแจ่มใสได้ดีขึ้น มีผลการศึกษาพบว่าช่วยป้องกันโรคทางสมองความจำได้หลายชนิด มีความคุ้มค่ามากกว่าแค่การเขียนได้อ่านออก เพราะช่วยบำรุงประสาทสัมผัสร่างกายได้

ตัวอักษรเหล่านี้มีพลังปราณนับพันปีแฝงอยู่

อักษรหลายตัวในนี้เป็นอักษรโบราณ ใช้ในคาถาและยันต์ต่างๆด้วย จึงมีพลังของการได้อ่านออกเสียง หรือแต่ละขีดละเส้นอยู่ด้วย เพราะยันต์จีน หรือที่เรียกว่า ฮู้ ก็มีอักษรเหล่านี้ปรากฎอยู่เช่นเดียวกัน บางทีใช้การเขียน หรือภาพอักษรเหล่านี้เป็น พิธีเติมพลังห้าธาตุของจีน ให้แต่ละคน หรือแต่ละบ้าน อาคาร สถานที่ ได้ด้วย ขอให้ท่านได้ขีดเขียนฝึกปรือด้วยความเคารพ และให้รู้สึกว่าเราได้ร่วมสมัยกับปราชญ์โบราณทั้งหลาย เพราะอักษรเหล่านี้ใช้กันมา หลายพันปี แล้ว


มู่ อ่านว่า “มู่” แปลว่า (ธาตุ)ไม้

หั่ว อ่านว่า “หั่ว” แปลว่า (ธาตุ)ไฟ

ถู่ อ่านว่า “ถู่” แปลว่า (ธาตุ)ดิน

จิน อ่านว่า “จิน” แปลว่า (ธาตุ)ทอง

สุ่ย อ่านว่า “สุ่ย (จริงๆประกอบด้วยการกระดกลิ้น ห่อลิ้นแบบจีน) หากยังอ่านยาก ให้อ่านว่า สุ่ย ไปก่อนได้” แปลว่า (ธาตุ)น้ำ


ต่อจากนี้เป็น ธาตุกิ่งฟ้า 天干 อ่านว่า เทียนก้าน
มีทั้งหมด 10 ตัวอักษร ดังต่อไปนี้

เจี่ย อ่านว่า “เจีย.อ่า” แบบเร็วๆรวมกัน เป็น เจี่ย แปลว่า (ธาตุ)ไม้หยาง

หยี่ อ่านว่า “หยี่ / จริงๆอ่านเหมือนคำว่า หยี่+อี่ รวมกัน” แปลว่า (ธาตุ)ไม้หยิน

ปิ่ง อ่านว่า “ปิ่ง” แปลว่า (ธาตุ)ไฟหยาง

ติง อ่านว่า “ติง” แปลว่า (ธาตุ)ไฟหยิน

อู้ อ่านว่า “อ่านออกเสียงเหมือน อู้+วู่ รวมกัน” แปลว่า (ธาตุ)ดินหยาง

จี่ อ่านว่า “จี่” แปลว่า (ธาตุ)ดินหยิน

เกิง อ่านว่า “เกิง บางที่อ่านว่า เกิ่ง จริงๆไม่ได้อ่านง่าย มีเสียงเหลือก้องในลำคอนิดหน่อยด้วย แต่อนุโลมอ่านคร่าวๆไปก่อนว่า เกิง” แปลว่า (ธาตุ)ทองหยาง

ซิน อ่านว่า “ซิน” แปลว่า (ธาตุ)ทองหยิน

เยิ่น อ่านว่า “เยิ่น โดยกล้ำระหว่าง เริ่นและเยิ่น รวมกัน คนไทยอ่านออกเสียงคำนี้ให้ชัดยากมาก เลยอนุโลมอ่านว่า เยิ่นไปก่อนได้ ใกล้เคียงมากกว่า พยายามอ่านให้ถูกว่า เริ่น แต่มักฟังแล้วแปล่งหู อ่านว่า เยิ่น ดีกว่า” แปลว่า (ธาตุ)น้ำหยาง

กุ่ย อ่านว่า “กุ่ย” แปลว่า (ธาตุ)น้ำหยิน


อีก 12 ตัวสุดท้าย เรียกว่า ธาตุก้านดิน 地支 อ่านว่า ตี้จือ
ดังต่อไปนี้

จื่อ อ่านว่า “จื่อ” แปลว่า ชวด มุสิก

โฉ่ว อ่านว่า “โฉ่ว” แปลว่า ฉลู โค

หยิน อ่านว่า “อิ๋น+หยิน กล้ำกัน” แปลว่า ขาล พยัฆ

เหม่า อ่านว่า “เหม่า+หม่าว กล้ำเสียงกัน” แปลว่า เถาะ กระต่าย

เฉิน อ่านว่า “เฉิน” แปลว่า มะโรง นาค มังกร

ซื่อ อ่านว่า “ซื่อ” แปลว่า มะเส็ง งู อสรพิษ

อู่ อ่านว่า “อู่” แปลว่า มะเมีย อาชา

เว่ย อ่านว่า “เว่ย” แปลว่า มะแม แพะ

เซิน อ่านว่า “เซิน มีเสียงห่อลิ้นหน่อยแบบอักษรจีน” แปลว่า วอก วานร

โหย่ว อ่านว่า “โหย่ว+อิ่ว กล้ำกัน” แปลว่า ระกา ไก่ นกชั้นสูงบางตัว

ซวี อ่านว่า “ซะ+วี กล้ำกัน” แปลว่า จอ สุนัข

ไห้ อ่านว่า “ไห้” แปลว่า กุน สุกร ล้านนา พม่า ว่า กุนชร คือ ช้าง


ตัวอย่างแบบ ลายมือเขียน สามารถดูได้จากหน้านี้ครับ กดเข้าไปที่นี่ได้เลย

ส่วนการอ่านออกเสียงนั้น กดฟังได้ที่นี่ เป็นเสียงอ่านของผมเอง

หรือ

เพื่อความแม่นยำถูกต้อง ท่านอาจเลือกฟังหลายๆสื่อประกอบกัน โดยใช้เครื่องมือในการอ่านออกเสียง ที่สามารถโหลดได้ในมือถือทั่วๆไป กดให้อ่านออกเสียงภาษาจีน

หรือ

ใช้ google translate ในการอ่านออกเสียงออกมาได้ครับ

ปกติที่เรียนกันในไทยมาในช่วง ร่วมร้อยกว่าปีนี้ มักเป็น ภาษาแต๊จิ๋ว ที่ใช้คำว่าร่วมร้อยกว่าปี เพราะผมได้ทำการสืบค้นในเอกสารโบราณต่างๆ เท่าที่พบเป็นเอกสารฝ่ายไทย เขียนด้วยดินสอขาวในสมุดไท อายุเกินกว่า 150 ปี เป็นตำราด้านโหราศาสตร์จีนแต่บันทึกเป็นภาษาไทย คำที่กำกับเสียงอ่าน เป็นภาษาจีน สำเนียงแต๊จิ๋ว หักล้างข้อคิดเห็นเดิมของผมที่คิดว่า คงใช้สำเนียงนี้ในโหราศาสตร์จีนของเมืองไทยมาในห้วงไม่ถึงร้อยปีมานี้เอง

กิ่งฟ้า หรือ หลายที่เรียก ราศีฟ้า – ราศีบน อ่านเป็น ภาษาจีนสำเนียงแต้จิ๋ว ว่า

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

ชวด จื๊อ ฉลู ทิ่ว ขาล เอี้ยง เถาะ เบ้า มะโรง ซิ้ง มะเส็ง จี๋ มะเมีย โง่ว มะแม บี่ วอก ซิม ระกา อิ้ว จอ สุก กุน ไห

ก้านดิน หรือ หลายที่เรียกว่า ราศีดิน – ราศีล่าง อ่านเป็น ภาษาจีนสำเนียงแต๊จิ๋ว ว่า

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

ธาตุไม้พลังหยาง ไม้กะ ธาตุไม้พลังอิน ไม้อิก ธาตุไฟพลังหยาง ไฟเปี้ย ธาตุไฟพลังอิน ไฟเต็ง ธาตุดินพลังหยาง ดินโบ่ว ธาตุดินพลังอิน ดินกี้ ธาตุทองพลังหยาง ทองแก ธาตุทองพลังอิน ทองซิง ธาตุน้ำพลังหยาง น้ำยิ้ม ธาตุน้ำพลังอิน น้ำกุ่ย