ก่อนนอน ควรเลือกสวดมนต์บทไหนดี และ อย่าดูถูกพระเครื่อง

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต เมตตาตอบคำถามผู้สงสัยว่า 

ก่อนนอน ควรเลือกสวดมนต์บทไหนดี

 

ท่านตอบว่า 

เด็กควรเลือกเอาบทที่ไม่หนักนัก รู้สึกมีความหมายที่ดี รู้สึกว่าถูกปากเค้า เราเลือกมาเป็นแล้วก็ให้เด็กเลือกอีกที …

มงคลสูตร ความหมายนี้ คลุมหมดเลย สิ่งดีงาม ความสุขความเจริญ พรั่งพร้อมหมดเลย 

ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนามีอยู่ในมงคลสูตร หมดเลย ตั้งแต่ต้นจนจบเลย เริ่มตั้งแต่เป็น ฆราวาส เลยใช่มั้ย ตั้งแต่ อเสวนา จ พาลานัง 

หรือ กรณียเมตตสูตร ก็เป็นบทที่ว่าด้วยความเมตตา กรุณา เป็นบทที่เป็นสากลจริงๆ เมตตาแผ่ให้หมดเลย

หรือ รัตนสูตร ว่าด้วยพระคุณของพระรัตนตรัย เรื่องรัตนะ ไตรรัตน์ อธิบายความถึงพระรัตนตรัย ว่าพระพุทธเจ้านี้ดีงามอย่างไร ฯ ก็ให้เกิดความสวัสดี ความมั่นคง ปลอดภัย 

หรือ โพชฌงคปริตร เรื่องของการปฏิบัติขั้นสูง เป็นบทที่พระพุทธเจ้าสวดละท่านหายอาพาธ ให้พระสงฆ์สวดให้ละหายป่วย จึงได้เอามาเป็นบทสวดให้หายจากโรค คล้ายๆเป็นนิมิตร และเป็นโอกาสให้สอนทบทวนธรรมะไปด้วย

มงคลสูตรนี้ แต่เดิมมาไม่มีการเรียนว่าพระปริตร ทั้งๆนี้อยู่ในชุดเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน แต่ไม่ได้อยู่ในชุดพระปริตร นำเลย เพราะว่าไม่ได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกัน แต่เป้นการให้เกิดมงคล ซึ่งกว้างกว่า และเป็นฝ่ายบวก 

แบบนี้ จะไม่เหมือนคาถายุคหลังๆนี้ ที่ขอให้ได้นั่นได้นี่ อันนี้ไม่มี ยุคเดิมจะไม่มีขอลาภผล บทปริตรนี่มุ่งหาความคุ้มครองป้องกัน ส่วนคุณจะได้อะไรก็ขอให้ทำเอา แต่บทปรึตรนี่ก็คือมาทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย เพราะคนอยู่ในพื้นฐานที่ว่า แม้จะตั้งตนในทางที่ถูกต้องแล้ว จะทำการ ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร แต่มันมีความรู้สึกหวาดหวั่นพลั่นใจ ไอ้ความไม่มั่นใจนี้มันทำให้เกิดความระแวง หวาด ทำอะไรก็ไม่เต็มที่ ท่านก็เลยให้จุดนี้ พุทธศาสนาไม่ได้มุ่งให้วอนขออะไร แต่มุ่งให้เกิดความมั่นคงจิตใจ เราไม่ต้องไปหวาดระแวง ตั้งใจทำไปเลย ตรงนี้มันสนับสนุนการกระทำ ก็เลยตั้งใจ ทำจริงทำจัง แต่ถ้าเลยไปอ้อนวอน และรอให้ท่านบรรดาลให้ อันนี้ผิดหลักละ  

ความสำคัญของการมีพระพุทธรูป/พระเครื่องในบ้าน เพื่อเป็นสื่อทางใจ เป็นวัตถุสื่อนามธรรม เป็นอุบายเพื่อทำกุศล 

อย่าไปดูถูกพระเครื่อง ดี แต่ต้องใข้ให้เป็น เพราะว่า คนที่เพิ่งศึกษาธรรมะ โดยเฉพาะเด็ก เขาจะมาเข้าถึงธรรมะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นนามธรรมด้วย ไม่สนใจเลย ฟังก็ไม่รู้เรื่อง ไม่อยากฟังด้วย แต่พอมีพระวัตถุมาใช่ไหม ก็เป็นสื่อ หนึ่งก็ใจชอบ เห็นสวยเห็นงาม รู้สึกมีค่า อยากจะรักษาไว้ ก็โยงไปหาธรรมะความดีงาม ก็เป็นอนุสสรณ์ เป็นเครื่องเตือนใจระลึกอย่างหนึ่ง เพราะมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องระลึกอยู่แล้วนี่ ก็เอาวัตถุมาเป็นเครื่องเตือนใจ ระลึกอีกชั้นนึงเลย 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=tJdQGs0r77Y