กุ้ยนั้ง-เทียนอิก-ดาวกุ้ยนั้ง
วิชาโหราศาสตร์จีนขั้นสูง

เทียนอิกกุ่ยนั้ง

กุ้ยนั้ง-เทียนอิก-ดาวกุ้ยนั้ง

天乙貴人 เทียนอี่กุ้ยเหริน แต๊จิ๋วอ่านว่า เทียงอิกกุ่ยนั้ง

เขียนโดย ซินแสหลัว สำนักเรียนการเวลา

ถ้าแปลตามคำศัพท์ คำว่า 貴人 มักหมายถึงบุคคลที่สูงศักดิ์ บ้างก็หมายรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตัวตน แต่ทรงฤทธานุภาพไม่มากนัก เป็นตัวช่วยผู้ช่วยอย่างนั้น พอๆกับเคยใช้เป็นคำเรียกตำแหน่งพระสนมของฮ่องเต้ เราจึงอาจสรุปอย่างเข้าใจง่ายว่า ถ้าดวงเรา ตัวเราคือ ฮ่องเต้ 貴人 ก็คือ ผู้ช่วยที่ทรงอานุภาพยิ่ง ก็แปลว่ามีแต่แง่ดี แง่เสียมีน้อยมาก

ในตำราโหราศาสตร์จีน 八字 หากเอ่ยถึง 貴人 ก็มักจะมีความหมายไปในทางดี ถ้าดวงชะตาใครมี 貴人 ดีๆเด่นๆและมีพลังสูง มีประสิทธิภาพ ก็ส่งผลให้โชคชะตาดี ในที่นี้ผมอยากจะพูดถึง ที่สุดของที่สุด貴人 คือ 天乙貴人 เทียนอี่กุ้ยเหริน เป็นยอดกว่าบรรดา 貴人 ทั้งปวงนอกจากนี้ เช่น 天德เทียนเต๋อ 月德เยว่เต๋อ ที่คนไทยอาจคุ้นในชื่อ เทียงเต๊ก ง่วยเต๊ก ตลอดจน 太極貴人ไทเก็กกุ่ยนั้ง

มีกลอนจีน จากตำราที่ช่วยให้จำ 天乙貴人เทียนอี่กุ้ยเหริน ได้เพื่อหาในดวงชะตาใครๆว่า หากพบตัวนี้ ก็รับประกันได้ว่า ชีวิตจะค่อนข้างเจริญไปเรื่อยๆ ไม่ลำบากยากแค้นเอาภายภาคหน้าแน่นอน จะมีผู้รู้มาสอนสั่งให้พัฒนาตนเองไปได้ และเมื่อเจอเรื่องร้ายๆจะมีคนออกหน้ามาช่วยเสมอ ไม่ต้องผจญปัญหาเอง ก็แปลว่าทุกๆอุปสรรคปัญหา หากมี 天乙貴人 ในดวงชะตา แปลว่ายังไงก็ผ่านได้ ไม่ได้ผ่านแบบเหนื่อยด้วยตัวเองล้วนๆด้วย แต่ผ่านได้ด้วยจะมีคนมีอำนาจวาสนามาช่วย มันสำคัญที่ตรงนี้เอง ที่ทำให้ 天乙貴人เทียนอี่กุ้ยเหริน ได้รับรางวัลชนะเลิศกว่าบรรดา 貴人 อื่นๆ เพราะชีวิตคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องเจอปัญหา อุปสรรค หรือสถานการณ์ที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ ผู้มีชะตาประกอบด้วย 天乙貴人เทียนอี่กุ้ยเหริน ต่อให้ต้องพากเพียร ตรากตรำ แต่จะมีคนช่วยเหลือให้ลุล่วงไปได้อย่างดี เสมอ

甲戊兼牛羊(丑未
乙己鼠猴鄉(子申
丙丁豬雞位(亥酉
壬癸兔蛇藏(卯巳
藏馬虎(午寅
此是貴人方。

อีกกลอนหนึ่ง ต่างกันตรงที่ ธาตุทองหยาง คนที่ธาตุประจำตัวเป็นทองหยางอาจจะเกิดข้อขัดแย้งหน่อยที่มีสองคำกลอน คำกลอนด้านบน ระบุว่า ทองหยางเจอ มะเมีย ขาล ทั้งสองเป็น เทียนอี่กุ้ยเหริน แต่ว่าอีกกลอนหนึ่งกลับเขียนว่า  ทองหยางเจอ ฉลู มะแม ทั้งสองเป็นเทียนอี่กุ้ยเหริน

甲戊牛羊(丑未
乙己鼠猴鄉(子申
丙丁豬雞位(亥酉
壬癸兔蛇藏(卯巳
六辛藏馬虎(午寅
此是貴人方。

คำแปลกลอน

ไม้หยาง ดินหยาง ทองหยาง ฉลู มะแม
ไม้หยิน ดินหยิน ชวด วอก อาศัย
ไฟหยาง ไฟหยิน กุน ระกา อยู่
น้ำหยาง น้ำหยิน เถาะ มะเส็ง พำนัก
ทองหยิน ทั้งหก พบ มะเมีย ขาล
เหล่าล้วนเทียบ กุ้ยนั้ง

ข้อสังเกต:

ฟาง คำจีนสุดท้าย น่าจะหมายถึง เทียบ หรือ ใบสั่ง สูตรสำเร็จ เช่น เย้าฟาง แปลว่า ใบสั่งยา

การพิจารณา
ใช้ธาตุประจำดวงเกิดเป็นสำคัญในการดู (ช่องที่ห้า) เทียบหาว่าในดวงมีนักษัตรดังกล่าวมาไหม ทั้งนี้ บางตำราว่า ดูจากธาตุประจำปีเกิด (ช่องที่หนึ่ง) แทนก็ได้ แต่ตามแบบแผนทั่วไปยึดเอา ธาตุประจำวันเกิด เป็นหลัก

เทียนอี่กุ้ยนั้ง แบ่งเป็น ยินหยาง ได้แก่

ผู้เกิดวัน ธาตุไม้หยาง
กุ้ยนั้งภาคหยางคือ มะแม
กุ้ยนั้งภาคยิน คือ ฉลู

ผู้เกิดวัน ธาตุไม้หยิน
กุ้ยนั้งภาคหยางคือ วอก
กุ้ยนั้งภาคยินคือ ชวด

ผู้เกิดวัน ธาตุไฟหยาง
กุ้ยนั้งภาคหยางคือ ระกา
กุ้ยนั้งภาคยินคือ กุน

ผู้เกิดวัน ธาตุไฟหยิน
กุ้ยนั้งภาคหยางคือ กุน
กุ้ยนั้งภาคยินคือ ระกา

ผู้เกิดวัน ธาตุดินหยาง
กุ้ยนั้งภาคหยางคือ มะแม
กุ้ยนั้งภาคยินคือ ฉลู

ผู้เกิดวัน ธาตุดินหยิน
กุ้ยนั้งภาคหยางคือ ชวด
กุ้ยนั้งภาคยินคือ วอก

//สลับกับ ธาตุไม้หยิน ทั้งๆที่อยู่ในวรรคเดียวของกลอน

ผู้เกิดวัน ธาตุทองหยาง
กุ้ยนั้งภาคหยางคือ ฉลูกุ้ยนั้งภาคยินคือ มะแม

ผู้เกิดวัน ธาตุทองหยิน
กุ้ยนั้งภาคหยางคือ ขาลกุ้ยนั้งภาคยินคือ มะเมีย

ผู้เกิดวัน ธาตุน้ำหยาง
กุ้ยนั้งภาคหยางคือ เถาะกุ้ยนั้งภาคยินคือ มะเส็ง

ผู้เกิดวัน ธาตุน้ำหยิน
กุ้ยนั้งภาคหยางคือ มะเส็งกุ้ยนั้งภาคยินคือ เถาะ

คนมี เทียนอิก กุ้ยนั้ง
ดวงชะตาจีน ผู้มี เทียนอิก กุ้ยนั้ง หรือ เทียนอี่กุ้ยเหริน จะให้ความมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อ อารีย์ มิตรสัมพันธ์ดี แต่อาจจะไม่ใช่เป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีเสมอไป คือไม่ก้าวเข้าไปขอคุยกับใครก่อน เพียงแต่เมื่อมีคนคุยด้วยก็จะรับรู้ได้ว่าคนๆนี้นิสัยดี ทำนองนี้ กุ้ยนั้ง นี้ ช่วยกลับร้ายกลายดี ปัดเคราะห์ ย่นเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องเล็ก เช่น รถชนโครม แต่เป็นแผลนิดเดียวฯ จะมีคนช่วย มีปัญหาจะมีคนมาแก้ มีพลังการกลับร้ายกลายดีสูงสุดในบรรดา 神煞 สิ่งสัวะ ทั้งหมด หากแม้นเจอโชคดี จะยิ่งดียิ่งๆ เสริมพลังขึ้นไป

เทียนอิกกุ้ยนั้ง บางทีหมายถึง มีคนรวย ผู้ใหญ่เกื้อหนุน หรือมีโอกาสเข้าหาผู้ใหญ่เยอะ

ถ้าพบจาก 大運流年 ถนนชีวิต หรือ ปีจร จะหมายถึง ขณะนั้น ได้คนช่วยเหลือ การงานราบรื่น คิดอ่านอะไรมีคนรุมช่วย แต่ไม่ใช่ปัญหาจะลด ถ้าหากดวงจะมีปัญหา แต่มีตัวช่วย ดวงจนมีกุ้ยนั้งนี้ไม่ทำให้รวยขึ้นมา อัปโชคก็ไม่ได้ช่วยดันโชคให้มีมากกว่าพื้นดวงเดิม

เทียนอิกกุ้ยนั้ง มีมากๆ อาจไม่ใช่เรื่องดี

ใน ดวงชะตา ใคร มี กุ้ยนั้ง มากกว่า หนึ่ง
กลอนโบราณ โหราศาสตร์จีน กล่าวว่า
หนึ่งกุ้ยนั้ง ถือเป็น ดวงดี
สองกุ้ยนั่ง เป็นคนใจโลเล เอาแน่ไม่ได้ เช่น ดวงผู้หญิงหากมีกว่าหนึ่ง จะผ่านคบชายมากหลายคน
สามกุ้ยนั่ง หญิงโสเภณี หญิงบริการ สาวกลางคืน หรือเด็กอาเสี่ย

หากดวงผู้สูงอายุ เจอะ กุ้ยนั้ง อาจหมายถึงม้วยมรณัง จัดงานศพ


เทียนอิกกุ้ยนั้ง ที่อยู่ติดกับธาตุประจำตัว มีเพียงสี่ดวงชะตา คือ ผู้เกิดวัน 丁酉 。丁亥。 癸巳。 癸卯。

คนเกิดวัน เต็งอิ้ว ไฟหยินระกา
เต็งไห ไฟหยิน กุน
กุ่ยจี๋ น้ำหยิน มะเส็ง
กุ่ยเบ้า น้ำหยิน เถาะ

สี่จำพวกนี้เรียก ยื่อกุ้ยเก๋อ ได้คู่ครองเป็นกุ้ยนั้งตน ชายได้เมียสวยเมียดี หญิงได้ผัวดีผัวเก่ง ภาพนอกสุภาพเรียบร้อยจิตใจดี แสดงออกฉลาด ดูมีการศึกษา ไหวพริบดีคล่องแคล่ว ในใจไม่มีอะไรแอบแฝง มีคุณธรรมอ่อนน้อม แต่ถ้าหาก สี่จำพวก ข้างต้น โดน เฮ้ง ชง ผั่วะ ไห่ จะไม่เพียบพร้อมคุณสมบัติด้านบน

ทั้งนี้ เต็งไห กุ่ยจี๋ จะดีถ้าเกิดกลางวัน ส่วน เต็งอิ้ว กุ่ยเบ้า จะได้ดีหากเกิดกลางคืน