กั่นเนี่ยน ซือเอิน

คำอวยพรจีน

คำใหญ่ๆ สี่คำ เขียนว่า กั่นเนี่ยน ซือเอิน
คือ สำนึกรำลึกในพระคุณครูบาอาจารย์

ตัวเล็กๆ นั้นแปลว่า
ฉันได้ร่ำเรียนวิชา
นอบน้อมตระหนัก พระคุณครู
สัมผัสได้ถึง พระคุ ณอันประเสริฐนี้
ที่ครูท่านได้อุทิศตนเป็นบันไดให้ศิษย์ได้ก้าวขึ้นไป
จุดประกายปัญญาดั่งจุดเทียนไข
ให้ความเจริญสว่างงอกงามก้าวหน้า
ทุ่มเททั้งกายและใจ
ปลูกฝังการศึกษาวิชาความรู้
สั่งสอนศิลปวิทยา
สอดแทรกคุณธรรมความดี
สมควรยกย่องให้ความดี และคุณงามอันนี้ที่ท่านทำ

กรุณากดแชร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนบทความ
พฤศจิกายน 13, 2013

ป้ายกำกับ: