กองทุน โหราศาสตร์จีน

ธรรมทาน
(อธิบายความ ทานแบ่งออกเป็น อามิสทาน = ให้สิ่งของ ให้ความรู้ หนังสือ สื่อปัญญานอกจากธรรมะ   อภัยทาน= ให้อภัย  และธรรมทาน=ให้ธรรมะเป็นทาน ไม่ว่าทางใด รวมทั้งการให้สื่อ-หนังสือธรรมะด้วยซึ่งเป็นทานอันสูงสุด   อย่าลืมว่า การรักษาศีล ก็ถือเป็นมหาทาน คือได้ทำทานหลายๆอย่างพร้อมๆกัน  ทั้งนี้ ถ้าอยากรู้เรื่องการทำทานที่ถูกต้อง ขอให้อ่านได้จาก หนังสือ วิธีสร้างบุญบารมีฉบับควรอ่าน ที่ทางกองทุนโหราศาสตร์จีนได้จัดพิมพ์เผยแพร่)


ความเป็นมา กองทุนโหราศาสตร์จีน (กองทุนจีนะชาตาพัฒน์)

ผมมีความเห็นว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผมมีปัญหาหรือมีเรื่องราวอยากขอความช่วยเหลือหลายคนหลายท่านหยิบยื่นน้ำใจและความช่วยเหลือให้แบบที่เราไม่คาดไม่คิดฝัน และเป็นทั้งคนแปลกหน้าและคนไม่แปลกหน้า อาทิ  คนที่มาดูดวงกับผมหลายท่านทราบว่าผมป่วย นอกจากบางท่านจะช่วยแนะนำหมอที่ดีมาให้ พร้อมเบอร์โทรซึ่งหลายหมอเป็นหมอส่วนตัวไม่เปิดเผยชื่อ ท่านก็อนุญาติให้ผมเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากคนที่แนะนำผมไปเขารับรองให้  บางท่านแนะนำให้เจอพระดีหมอดี ขนาดให้นอนพักที่บ้านพักส่วนตัว ขับรถพาไปหาพระอาจารย์ดีๆ หมอดีๆหลายครั้งหลายคราส่งยามาให้  บางครั้งรถผมเสียอยู่กลางทางป่าลึก จำได้ว่าครั้งนึงที่ ทางขึ้นเขาที่ จ. เพชรบุรี ทางมืดมาก เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนได้ ไม่เกิน 15 นาที ก็มีคนยอมจอดรถลงมาช่วย โชคดีกว่านั้นคือ เค้าเป็นนายช่างประจำอู่รถด้วย ช่วยซ่อม ช่วยเอายางล้อสำรองมาให้ฟรีๆ แล้วก็ช่วยขับรถนำทางพาไปส่งถึงในเมือง  หรือคราวเกิดอุบัติเหตุมอเตอรไซค์ล้มก็มีคนใจดีขับรถยนต์มาพาไปส่ง รพ เหตุปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผมคิดถึงคำพูดคนไทยที่ว่า อาจเพราะเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมา  เพราะฉะนั้น ณ เวลาในการเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ซึ่งผมยังไม่อาจจะแน่ใจได้ว่า ชาติหน้าจะปฏิบัติตัวได้หลุดพ้นไปเลย หรืออาจจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก การสั่งสมบารมีที่ทำร่วมกันเพื่อก่อเกิดกัลยาณมิตรหนุนเนื่องกันไปคงเป็นเรื่องดีไม่น้อย

อีกทั้งการทำบุญบางอย่างหากร่วมกันทำแล้วจะเผยแพร่ได้เร็วกว่า เช่น การสร้างหนังสือธรรมะหรือสวดมนต์ไปแจก  เราร่วมทำบุญด้วยกัน พอพิมพ์เสร็จแล้วเราก็เอามาช่วยกันแจก ได้ประสิทธิผลดีกว่าที่ทำเองแล้วต้องไปวุ่นวายหาคนมาช่วยแจก คนที่แจกไปหากไม่เคยร่วมทำกันมาก็อาจจะเห็นคุณค่าบ้างไม่เห็นคุณค่าบ้าง หลายครั้งที่ผมเห็นหนังสือดีๆ ถูกทิ้งไว้ที่ศาลาบ้าง ในโบสถ์บ้าง โดยไม่มีใครหยิบไปอ่านหรือทำอะไร ย่อมไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นครับ

นี่เลยเป็นคำตอบว่า ทั้งๆที่ผมก็มีเงินมีทองเพียงพอจะแจกจ่ายหนังสือ หรือสิ่งต่างๆให้แก่คนทั่วไป ทำไมผมจึง ตั้งเป็น กองทุนโหราศาสตร์จีน

 

รักการอ่าน

ชื่อนี้มีความหมาย

ผมตั้งชื่อว่า กองทุนโหราศาสตร์จีน เพื่อระลึกถึงว่า ผมมีวันนี้ มีกัลยาณมิตรดีๆร่วมทำกุศลเหล่านี้ได้ เพราะการเข้ามาศึกษาและใช้วิชาโหราศาสตร์จีนเป็นจุดเริ่มครับ ไม่ได้หมายความว่ากองทุนนี้จะทำเพื่อสนับสนุนด้านการเผยแพร่ความรู้เรื่องโหราศาสตร์จีนอย่างเดียว วัตถุประสงค์หลักที่ตั้งใจเอาไว้มีสามทางครับ


1. เผยแพร่โดย จัดหา จัดพิมพ์ และ แจกฟรี ซึ่งหนังสือ สื่ออื่นๆ เช่น ซีดี ฯลฯ เพื่อการเผยแพร่พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า จากหนังสือที่น่าอ่าน ครูบาอาจารย์ที่น่านับถือซึ่งตัวผมเองและหลายท่านเห็นในประโยชน์และคุณค่าจากการที่ได้อ่านได้ฟังมาแล้ว  ให้แก่คนทั่วไป เด็กและเยาวชน ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ ตามแต่ละประเภทและความเหมาะสม
2. เผยแพร่ความรู้ทาง โหราศาสตร์และวัฒนธรรมจีน แก่บุคคลที่สนใจ ผ่านสื่อต่างๆข้างต้น โดยการกุศลทั้งหมด
3. ช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บพิการ หรือเหตุภัยทางธรรมชาติต่างๆตามแต่จะเห็นควรและมีกำลังทุนทรัพย์เพียงพอ  ทั้งนี้ ในงานที่เกี่ยวกับพระศาสนาด้วย เช่น การถวายหนังสือให้ห้องสมุดวัด การบริจาคแก่ตึกสงฆ์อาพาธ ฯลฯ
4. ส่งเสริมการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนอันจะเป็นอนาคตที่ดีของชาติ โดยให้ความช่วยเหลือทางทุนทรัพย์หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา และคุณธรรม

ที่นี่เราเน้นสร้างทุนทางสติปัญญา ไม่สร้างทุนทางศรัทธาครับ เพราะคนมีสติปัญญาแล้วจะเกิดศรัทธาตามมาโดยง่าย และคนที่มีปัญญาย่อมสอนคนอื่น บอกต่อคนอื่น ชักชวนแนะนำคนอื่นต่อไป  ที่สำคัญคือทุนทางปัญญา ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ จึงติดตัวไปได้โดยไม่มีโจรภัยไม่เสื่อมสูญ  เราจึงเน้นที่การเผยแพร่ หนังสือ เสียง ผังภาพ และถาวรวัตถุช่วยคนเช่น อารามที่สอนธรรม โรงพยาบาล ไม่สร้างวัตถุที่พิสดารเลิศหรู

ทั้งนี้ จะจัดเป็นโครงการๆ ไป ท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นกัลยาณมิตรด้วยกัน ร่วมทำกุศลร่วมกัน ด้านล่างนี้คือ ช่องทางในการร่วมมือกันครับ
ยอดบริจาคจะพยายามอัพเดทให้ทราบทุกเดือนครับ

กองทุนโหราศาสตร์จีน

 

นี่คือ โครงการต่างๆที่พวกเรา (ผม + กัลยาณมิตรหลายท่านที่ไม่ประสงค์ออกนาม) ร่วมกันทำมาครับ  เราสามารถร่วมเป็นกัลยาณมิตรกันได้ด้วยการเป็นทั้งผู้ร่วมให้ คือ ร่วมบริจาคตามปัจจัยที่ท่านมี หรือเพียงร่วมอนุโมทนาในกุศลด้านล่างนี้  และเป็นผู้รับซึ่งวัตถุทานและธรรมทานด้านล่างนี้  เพราะการจะทำทานบารมีได้ ต้องประกอบด้วย ผู้ให้ และผู้รับครับ ผู้รับนั้น สำคัญมาก หากขาดผู้รับก็ย่อมไม่อาจทำทานบารมีได้เต็มที่ ผมเลยไม่อยากให้ท่านคิดว่า ท่านเป็นคนเข้ามาขอ แต่อยากให้มองว่า ท่านเป็นคนที่ให้เกียรติให้โอกาสกองทุนโหราศาสตร์จีนของเราได้ร่วมเป็นกัลยาณมิตร ก่อกุศลทานร่วมกันนะครับ  ไม่ว่าจะรับไปเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือร่วมเผยแพร่ก็ตามครับ  จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

**ผู้ใดต้องการทุนทรัพย์ หรือ ต้องการหนังสือ สื่อธรรมะ อื่นๆนอกจากที่ กองทุนฯ ได้นำเสนอแจกไป  เพื่อมอบแก่โรงเรียนของท่านเอง วัด-ศาสนสถานของท่านเอง สามารถติดต่อมาหาผมได้โดยตรง เพื่อพิจารณาทำเป็นโครงการช่วยเหลือท่านอีกแรงหนึ่งครับ

คำถามว่าทำไมต้องหาทุนพิมพ์เป็นหนังสือ ที่จริงก็แจกเป็นไฟล์ได้ ง่ายและสะดวกดี คำตอบคือ คนอีกครึ่งประเทศเราไม่ได้ใช้อินเตอร์เนตนะครับ

Print

สามารถติดตามการเผยแพร่สื่อต่างๆของกองทุนได้ที่
1.เวปไซต์ www.chinese-horo.com แห่งนี้

2. แฟนเพจ ช่วยไปกดไลค์ เพื่อเวลาแจ้งบอกข่าวจะได้เด้งขึ้นในหน้าอัพเดทของท่าน
images

ผลงานที่ผ่านมาของ กองทุนโหราศาสตร์จีน (จีนะชาตาพัฒน์)
https://www.facebook.com/xinxaeluo/
(กิจกรรมการกุศล) บุญทานจากกองทุนโหราศาสตร์จีนที่เราร่วมทำกัน
(กิจกรรมการกุศล) ดูดวงโหราศาสตร์จีน ณ เยาวราช
(กิจกรรมการกุศล)ดูดวงจีน ฟรี เนื่องในโอกาสวันประสูติเจ้าแม่กวนอิม 11 มีนาคม 2555
(กิจกรรมการกุศล)เปิดคลินิกแพทย์แผนจีนเคลื่อนที่การกุศล
(กิจกรรมการกุศล) เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก นร รร สามัคคีวิทยา สิงห์บุรี
(กิจกรรมการกุศล) แพทย์แผนจีน และ ฝังเข็ม ฟรี โดย กองทุน โหราศาสตร์จีน

ให้ผมเหนื่อยน้อยลงน่อ —> ไปกดไลค์เพจ http://www.facebook.com/chinesehoro ไว้หน่อยครับ บางทีโพสอะไรไว้ในนั้น กลัวท่านๆไม่เห็นกันก็ต้องมากดแชร์ที่นี่อีกรอบ จะได้ไม่ต้องแชร์เยอะๆอีกนะ ไม่ได้มุ่งหมายจะอวดอ้างอะไรครับ แต่เพื่อรายงานว่า เงินที่ท่านลำบากทำมาหาเลี้ยงชีพได้มา ผมเอาไปใช้อย่างสมคุณค่า เจตนาหมายสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และปลูกศีลธรรมในใจคน

สร้างคนเข้าหาธรรม ละเรื่องโบสถ์ วิหาร หล่อพระ ไม่ต้องมาลำบากชวน เขาจะร่วมทำเอง เราปลูกธรรมลงใจคนก่อน เข้าหาธรรมะ เข้าใจธรรมะ สร้างบุญบารมีอย่างถูกวิธีนี่สำคัญ ต้องเข้าใจ ต้องอ่านธรรมะก่อน ปัจจัยเงินทองที่ท่านทุ่มๆลงไป จะได้เกิดประโยชน์เต็มร้อย เสมือนเราเอาเงินเราไปซื้อมือถือ ถ้าเราใช้เป็น ประสิทธิภาพเยอะ ถ้าเราใช้ไม่เป็น ก็ได้แต่โทรเข้า โทรออกหละครับ ถามว่า แล้วจะใช้เป็นอย่างไร ก็ต้องอ่านคู่มือการใช้ เช่นกัน ท่านจะทำบุญบารมีบำเพ็ญธรรม ท่านต้องรักการอ่าน และหมั่นอ่านคู่มือ นี่เป็นมูลเหตุว่า ทำไมผมจึงเน้นที่หนังสือ สื่อธรรมะเป็นเบื้องต้น ให้เด็ก เยาวชน คนทั่วไป และค่อยมาหาวัตถุทางใจบ้างในบางหน