เกิดอาการ อยากฆ่าตัวตาย

เหล่านี้ผมอยากจะกล่าวว่า เป็นพระคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาธิคุณตรัสสั่งสอน และผมได้รับโอกาสดีที่พระอาจารย์กรุณาขยายความ ตักเตือนสั่งสอน  พระอาจารย์มักสอนเสมอว่า ได้ผลดีจากธรรมะ ให้นำมาแนะนำคนอื่นด้วย อย่าเอาดีแต่ตนเอง ผมจึงยืนหยัดในปณิธานว่า เราต้องแก้ไข ให้คำแนะนำ คนที่เค้าศรัทธาในโหราศาสตร์จีน ด้วย ธรรมะ เท่านั้น คำแนะนำใดที่ไม่ชอบประกอบด้วยธรรม จะไม่แนะนำทั้งสิ้นทั้งปวง จะมุ่งสอนให้คนเชื่อในกรรมลิขิต คือ การกระทำทางกาย วาจา ใจ ให้ผลเป็นวิบากจริง หาใช่มีอะไรอื่นมาลิขิตชะตาชีวิตนี้ไม่ 

หวังว่านี้จะทำให้ท่านเห็นคุณค่าของชีวิต และการดำเนินชีวิตอย่างผู้มีความรู้ ในชีวิต ในธรรม มากขึ้น ดีขึ้น มั่นใจขึ้น ยิ่งๆขึ้นไป

กรุณากดแชร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนบทความ

Related Posts

error: ต้องการเนื้อหาบทความเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน โปรดติดต่อขออนุญาตซินแสหลัว 請先通告筆者!!