บทสวดมนต์ พระเวทโพธิสัตว์ หรือ อุ่ยท้อผ่อสัก

บทสวดมนต์จีน

บทสวดมนต์จีน

บทสวดมนต์จีน

บทสวดมนต์ พระเวทโพธิสัตว์ หรือ อุ่ยท้อผ่อสัก หรือ เว่ยถัวผูซ่า ตามสำเนียงจีนกลาง
เขียนด้วยพู่กันจีนบนกระดาษเซวียนจื่อ
ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา จะต้องมีรูปปั้นท่านในทุกวัดจีน

 

กรุณากดแชร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนบทความ
error: ต้องการเนื้อหาบทความเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน โปรดติดต่อขออนุญาตซินแสหลัว 請先通告筆者!!