ถ้าคุณเห็นใครสักคนเป็นเพื่อน หรือ อยากเป็นเพื่อนกับใครนะ คุณอ่านนี่สักรอบ สิบข้อนี้ คุณพร้อมจะทำได้กี่ข้อ

ความเป็นเพื่อน

ถ้าคุณเห็นใครสักคนเป็นเพื่อน หรือ อยากเป็นเพื่อนกับใครนะ คุณอ่านนี่สักรอบ สิบข้อนี้ คุณพร้อมจะทำได้กี่ข้อ

อุตตรทิส ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย :
 

พึงบำรุงมิตรสหาย ดังนี้

๑. เผื่อแผ่แบ่งปัน

๒. พูดจามีน้ำใจ

๓. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

๔. มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย

๕. ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน

 

มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ดังนี้

๑. เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกัน

๒. เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน

๓. ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้

๔. ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก

๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร

กรุณากดแชร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนบทความ
error: ต้องการเนื้อหาบทความเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน โปรดติดต่อขออนุญาตซินแสหลัว 請先通告筆者!!