ดูดวงจีน ดูฮวงจุ้ย ซินแซหลัว

ชำนาญการยิ่ง

มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในวงการโหราศาสตร์จีน ทั้งดวงจีนและ ฮวงจุ้ย ตลอดจนวิชาอื่นๆ เช่น เสี่ยงทาย อี้จิง โหงวเฮ้ง ฯ

ประสิทธิผลจริง

ผู้ได้รับคำปรึกษา และทำตามแนวทางการแก้ไข สามารเปลี่ยนชะตาชีวิตให้ดีขึ้นได้ มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ขอรับคำปรึกษา

เคารพสิทธิส่วนบุคคล

เก็บข้อมูลการปรึกษาไว้เป็นความลับส่วนบุคคลไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบตัวตนผู้ขอคำปรึกษา ตลอดจนไม่ถ่ายภาพบ้าน/อาคาร ที่ไปดูฮวงจุ้ย อันเป็นการละเมิดความสงบส่วนตัวของบุคคล

ยึดแบบแผนตำราโบราณ

ให้คำปรึกษา/คำพยากรณ์ตามตำราที่สืบทอดมาจากโบราณของจีน เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร และตำราที่สืบทอดจากอาจารย์มีแหล่งที่มาจริง ไม่แต่งตำราขึ้นเอง หรือยกเมฆขึ้นพูด

โหราศาสตร์ธรรมาภิบาล

ใช้วิชาความรู้ภายใต้จรรยาบรรณโหราศาสตร์จีนที่สืบทอดมานับพันปี และให้คำปรึกษาในแนวทางของพระพุทธศาสนา ไม่ส่งเสริมอาชีพ/การเสริมมงคลนอกแนวทางศีลธรรมอันดี

คุ้มครองความคุ้มค่า

สามารถถามคำถามที่สงสัยได้จนแจ้งใจไม่จำกัดเวลาการให้คำปรึกษาต่อครั้ง และคืนเงินค่าดูให้เต็มจำนวน หากทำนายไม่แม่นยำเป็นที่พอใจ หรือไม่สามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือได้ ตามพยานหลักฐานที่ปรากฎแน่ชัด

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทางเราจะทำการติดต่อนัดหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด่วนเร็วที่สุด หลังจากที่ท่านได้แจ้งว่า ทำตามขั้นตอนดั่งต่อไปนี้ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

1.แจ้งข้อมูลที่จำเป็น

แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้มาที่ LINE (@chinesehoro) หรือ email : chineseastrologer@hotmail.com หรือส่งข้อความมาที่ 091-856-6665 1.หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผมติดต่อกลับได้ 2.ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปี เกิด และเวลาเกิด และสถานที่เกิด

 • หากแต่งงานแล้ว หรือมีคู่ครอง มีแฟน ต้องมีรายละเอียดของคู่ครองด้วย(เหมือนของท่านทุกประการ) สำคัญมาก เพราะตำราจีนถือว่าคู่สมรส คือทองแผ่นเดียวกับคุณ จะดีจะชั่วมีผลเนื่องหนุนกันตลอด

 • 3.วัน เวลา ที่สะดวกดูดวง กรณีดูทางโทรศัพท์ กรณีต้องการดูแบบนัดพบ สามารถโทรมาสอบถามได้ตามช่องทางทั้งสามข้างต้น ซินแส เดินทางไปมาหลายจังหวัดและต่างประเทศตลอด

  ซินแสชื่อดัง

  อัตราสำหรับการให้คำปรึกษา ดูดวงจีน -อัตราค่า ดูดวงจีนทางโทรศัพท์ ท่านละ 1,540 บาท หากท่านมีคู่ครองหรือมีแฟนต้องดูดวงคู่คือ 3,080 บาท -อัตราค่า ดูดวงจีนแบบนัดพบ ท่านละ 3,080 บาท หากท่านมีคู่ครองหรือมีแฟนต้องดูดวงคู่คือ 6,160 บาท -อัตรา ค่าดูฮวงจุ้ยที่ดิน ฮวงจุ้ยบ้าน คอนโด หรือ  สำนักงาน อาคาร โรงงาน กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยตรง

  2. ทำการโอนค่า ดูดวงจีน

  3. สวดมนต์ตามบทที่กำหนด (บทสวดมนต์อยู่ที่นี่) ในระหว่างรอการติดต่อกลับเพื่อนัดหมายฯ

  ช่องทางการแจ้งข้อมูลข้างต้น :

  • SMS/Tel. 0918566665
  • chineseastrologer@hotmail.com
  • line  @chinesehoro แนะนำให้ใช้ LINE หรือ Facebook สะดวกสุดครับ
  facebook-logo-old http://www.facebook.com/chinesehoro

  อยากทราบเบื้องต้นว่าผมคือใคร ผลงานหรือสิ่งที่ทำมีอะไรบ้าง ติดตามได้ใน แฟนเพจ http://www.facebook.com/chinesehoro ข้างต้น หรือเข้ากลุ่ม โหราศาสตร์จีน และอี้จิง ปรัชญาจีน  泰国八字命理学

   

  ประวัติ ซินแสหลัว

   
  กรุณากดแชร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนบทความ