กั่นเนี่ยน ซือเอิน

คำอวยพรจีน

คำใหญ่ๆ สี่คำ เขียนว่า กั่นเนี่ยน ซือเอิน
คือ สำนึกรำลึกในพระคุณครูบาอาจารย์

ตัวเล็กๆ นั้นแปลว่า
ฉันได้ร่ำเรียนวิชา
นอบน้อมตระหนัก พระคุณครู
สัมผัสได้ถึง พระคุ ณอันประเสริฐนี้
ที่ครูท่านได้อุทิศตนเป็นบันไดให้ศิษย์ได้ก้าวขึ้นไป
จุดประกายปัญญาดั่งจุดเทียนไข
ให้ความเจริญสว่างงอกงามก้าวหน้า
ทุ่มเททั้งกายและใจ
ปลูกฝังการศึกษาวิชาความรู้
สั่งสอนศิลปวิทยา
สอดแทรกคุณธรรมความดี
สมควรยกย่องให้ความดี และคุณงามอันนี้ที่ท่านทำ

กรุณากดแชร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนบทความ
error: ต้องการเนื้อหาบทความเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทาน โปรดติดต่อขออนุญาตซินแสหลัว 請先通告筆者!!