ไม่มีหมวดหมู่

กองทุนโหราศาสตร์จีน

(อธิบายความ ทานแบ่งออกเป็น อามิสทาน = ให้สิ่งของ ให้ความรู้ หนังสือ สื่อปัญญานอกจากธรรมะ   อภัยทาน= ให้อภัย  และธรรมทาน=ให้ธรรมะเป็นทาน ไม่ว่าทางใด รวมทั้งการให้สื่อ-หนังสือธรรมะด้วยซึ่งเป็นทานอันสูงสุด   อย่าลืมว่า การรักษาศีล ก็ถือเป็นมหาทาน คือได้ทำทานหลายๆอย่างพร้อมๆกัน  ทั้งนี้ ถ้าอยากรู้เรื่องการทำทานที่ถูกต้อง ขอให้อ่านได้จาก หนังสือ วิธีสร้างบุญบารมีฉบับควรอ่าน ที่ทางกองทุนโหราศาสตร์จีนได้จัดพิมพ์เผยแพร่) ความเป็นมากองทุนโหราศาสตร์จีน ผมมีความเห็นว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผมมีปัญหาหรือมีเรื่องราวอยากขอความช่วยเหลือหลายคนหลายท่านหยิบยื่นน้ำใจและความช่วยเหลือให้แบบที่เราไม่คาดไม่คิดฝัน และเป็นทั้งคนแปลกหน้าและคนไม่แปลกหน้า อาทิ...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ไม่มีหมวดหมู่

ขั้นตอนขอคำปรึกษา ดวงจีน ฮวงจุ้ย ตามหลัก โหราศาสตร์จีนโบราณ

ขั้นตอนการดูดวงจีน กรุณาทำตามที่กำหนด  ขั้นตอนการดูดวงจีน  อ่านขั้นตอนในหน้านี้ให้เข้าใจ เสร็จแล้วให้…โอนเงินค่าดูดวงจีนเข้าบัญชีตามที่กำหนด (ให้ก็ได้ ไม่ให้ก็ไม่เอา)  เสร็จแล้วให้…แจ้งเป็นข้อความมือถือ (sms) หรือ อีเมลล์ ระบุรายละเอียดตามที่กำหนดไว้   เสร็จแล้วให้…สวดมนต์ตามบทที่กำหนด (บทสวดมนต์อยู่ที่นี่)  จากนั้น รอโทรศัพท์จากผมซึ่งจะโทรกลับไป ชำระค่า ดูดวงจีน ดวงละ 1040 บาท (ให้ก็ได้ ไม่ให้ก็ไม่เอา) (มีคู่ครองหรือแฟนที่คบหาหรืออยู่กินกันมาเกิน 1 ปี ต้องดูดวงร่วมกับของแฟน คือเพิ่มอีก...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ตำราความรู้ ดวงจีน โหราศาสตร์จีน

เรียน โหราศาสตร์จีน ให้ก้าวหน้า ต้องมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ

คือ ผมก็ไม่อยากให้ท่านผู้อ่านมายึดติดว่าสิ่งที่ผมเขียนเผยแพร่มันต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์เสมอไปนะครับ  เพราะ วิชาการทั้งหลาย หากมันไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงได้ เรียกว่าเป็น วิชาตาย  ดังภาษิตจีนว่า  ตู๋สื่อซู ตุ้ยซูสื่อ หมายความว่า  การอ่านหรือท่องจำตำราแบบ เดี๊ยะๆ ไม่ให้พลาดเลยและแก้ไขปรับปรุงประยุกต์ไม่เป็น เรียกว่าเป็นผู้ทำให้วิชานั้นตายลงไป ลมหายใจไม่มีแล้ว ความเข้าใจไม่มีแล้ว และด้วยนิสัยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนำเสนอหลักวิชาอะไรมากนัก ด้วยเหตุผลสองเรื่อง หนึ่งคือถ้าไม่มั่นใจอะไรมากๆ ก็จะไม่เอาเผยแพร่เดียวคนเข้าใจผิดๆกันไปจะเสียหาย  สองก็คือนักโหราศาสตร์ไทยเราชอบก้อปปี้แบบไม่อ้างอิงที่มาครับ ผมมีใจอยากให้เป็นความรู้กุศลสาธารณะก็จริง แต่หลายทีหลายหนก็อดที่จะหวงเสียไม่ได้เพราะ ไทยเรา ไม่ค่อยเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาเสียเท่าไหร่ พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าต้องจ่ายเงินซื้อหากันหรอก...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ไม่มีหมวดหมู่

ตำรากลับชะตา จาก ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔

  ตำรากลับชะตา จากประชุมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รวบรวมเรียบเรียง  โดย  พระมหายงยุทธ อัตตเปโม จัดพิมพ์  โดย  ซินแสหลัว คำนำ ตำรานี้ผมได้มาแต่ท่านพระมหายงยุทธฯ ผู้ทรงภูมิทางวิชาโหราศาสตร์ผู้หนึ่งที่ผมนับถือ และได้สนทนาขอความรู้อยู่เนืองๆ  ครั้งหนึ่งเมื่อตนเองได้เกิดโรคภัยเจ็บไข้ตลอดจนเหตุการณ์ อันไม่สู้ดีนักที่เป็นประหลาดเนื่องจากตรวจสอบตามดวงชะตาแล้วไม่ควรปรากฎเหตุเภทภัย ดังนั้น  ท่านได้แนะนำให้สวดพระคาถาตามที่พรรณาไว้ในตำรานี้  อาจเป็นมหัศจรรย์ผลานุภาพช่วยเหลือเกื้อหนุนให้พ้นภยันตรายนี้ได้  ด้วยเหตุที่มีผู้นำไปใช้แล้วเห็นอิทธิคุณมามากต่อมากแล้ว   ผมจึงได้ดำริจัดพิมพ์ตำรานี้เผยแพร่เพื่ออาจเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากทั้งหลายจะได้มีชีวิตที่ปราศจากทุกข์ภัยเป็นปัจจัยในการทำความดีได้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป  บุญกุศลใดๆอันเกิดแต่ ตำรานี้ขออุทิศถวายไปยังบิดามารดาของข้าพเจ้า  ผู้รจนาตำรานี้  พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์ เทพยดาตลอดจนครูบาอาจารย์และสหายผู้ช่วยเหลือเกื้อหนุนทุกท่านทุกคนเทอญ ๚๛ ผมมีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายเกี่ยวกับตำรากลับชะตานี้  ณ  ส่วนของคำนำ เนื่องจากต้องการรักษาต้นฉบับเดิมเอาไว้  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถแยะแยะได้โดยง่ายระหว่างตำราเดิมและคำอธิบายที่เพิ่มเติมลงไปอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการใช้ภาษาซึ่งทำให้คำบางคำ...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ตำราความรู้ ดวงจีน โหราศาสตร์จีน

ในยัญชนิดใดมีการ ฆ่าโค ฆ่าแพะ แกะ ฆ่าไก่ สุกร สัตว์ต่างชนิดถูกฆ่า ดูกรพราหมณ์ เราไม่สรรเสริญยัญเห็นปานนี้แล

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ในยัญชนิดใดมีการ ฆ่าโค ฆ่าแพะ แกะ ฆ่าไก่ สุกร สัตว์ต่างชนิดถูกฆ่า ดูกรพราหมณ์ เราไม่สรรเสริญยัญเห็นปานนี้แล อันประกอบด้วยความริเริ่ม ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพระอรหันต์ หรือผู้บรรลุอรหัตมัค ย่อมไม่เกี่ยวข้อง ยัญเห็นปานนั้น อันประกอบด้วยความริเริ่ม แต่ในยัญชนิดใด ไม่มีการฆ่าโค ไม่มีการฆ่าแพะ แกะ ไม่มีการฆ่าไก่...
อ่านต่อฉบับเต็ม »

อ้อ พริกมันเผ็ดแบบนี้หละ

จะเห็นได้ว่า สมถกับวิปัสสนากรรมฐาน สามารถทำร่วมกันได้ และไม่ใช่ว่าวิปัสสนานี่เป็นขั้นสูงของ สมถกรรมฐาน ไม่ใช่ มันของที่ทำร่วมกันได้ ในขณะที่เรา รู้ ถึงลมหายใจเข้าออก ที่สั้นที่ยาว เราก็พิจารณาถึงความเกิดความดับของลงได้ว่า โอ้หนอ หายใจเข้าแล้ว ก็ต้องหายใจออก หายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้า ทุกอย่างมันเป็นทุกขังคือเป็นอยู่อย่างเดิมแน่นอนตายตัวเลยไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลง ยึดถืออะไรเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไม่ได้เลย ไม่มีอะไรเป็นของของเราทั้งนั้น แม้นแต่ว่าลมหายใจเข้าออกก็ตาม ปัญหาคือถ้าจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้บางทีต้องมีการจำคำพูดพระพุทธเจ้าให้ได้ว่าท่านสอนอย่างไร ลองนึกภาพเหมือนเราหัดขับรถ ทีแรกเราต้องจำให้ได้ก่อนว่า อุปกรณ์ต่างๆในนั้นมีอะไรที่สำคัญ คือพวงมาลัย เบรค ฯ แต่เราไม่จำเป็นต้องไปจำนี่ว่า เปิดแอร์อย่างไร...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ประสบการณ์ ดูดวงจีน ซินแสหลัว

เรื่องที่ อ ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุ หนูก็เจอแล้วคะ แต่ไม่เป็นอะไร เพราะอาจารย์บอกหนูแล้วต้องทำยังไง

               ...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
เทพเจ้าจีน

ชุดขุนนางจีน

ใครที่เป็นคนเชื่อเรื่องดวงชะตา หรือชอบวัฒนธรรมโบราณๆ คงเคยผ่านตากันมาแล้วสำหรับการกำหนดสีเสื้อผ้าให้ใส่กันตามหลักทักษา เช่นว่า วันจันทร์ ใส่เสื้อสีนี้ จะมีเดชมีอำนาจ ใส่สีนี้จะเป็นมูละมีลูกน้องบริวารนับถือ ใส่สีนี้จะเป็นศรีมีเสน่ห์คนรักชอบ  ซึ่งเหล่าล้วนเป็นความเชื่อของทางอินเดียที่ไทยเรารับมาและปรับใช้ในบ้านเมืองเรา ทั้งนี้ในส่วนของราชสำนักจะเห็นได้ชัด เพราะว่าชาวบ้านสามัญธรรมดาไม่มีใครมีเงินไปซื้อเสื้อซื้อผ้าสวมกันมากมายหรอก ยิ่งผ้าสีสวยๆยิ่งน้อย เพราะกระบวนการในการย้อมและตัด ผ้าเหล่านี้มักย้อมเป็นสีสวยมาจากเมืองจีน พวกที่สวมใส่มักจะเป็นพ่อค้าจีน คนมีอันจะกิน หรือเจ้านายในวังเท่านั้น ชาวบ้านทั่วไปก็จะแต่งกายเปลือยอกบ้าง นุ่งเสื้อที่ตัดเย็บแบบธรรมดาไม่ย้อมสีใดๆบ้าง หรือย้อมแบบสีธรรมชาติที่ไม่ฉูดฉาดมากมาย ก็ลองไปดูตามพิพิธภัณฑ์จะเห็นว่า เสื้อสตรีชาวบ้านไม่มีให้เห็นกันหรอก มีแต่ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เพราะเราก็ใช้กันแค่นั้น เนื่องจากเราเป็นเมืองร้อนนั้นเอง  ผ้านุ่งของเราหากต้องการเสริมสีสันความมงคลไป เราก็มักจะใช้เป็นสีมงคล...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
คำถามยอดฮิต

เฮ่อ ปรากฎว่าที่พิมพ์ไปหลายย่อหน้า ช่วยเธอไม่ได้เลย

 มีผู้ถามมาว่า ขอถามหน่อยได้ไหมครับถ้า ห้องนอน ติดกับ ห้องพระ อยู่ชั้นบนแล้ว หันหัวนอน ไปทางทิศตะวันออกแต่ปลายเท้าไปทาง ห้องพระ จะมีวิธีแก้ไขได้หรือไม่ หรือถ้าเรา หันหัวนอน ไปทางทิศเหนือ หัวนอน เป็นหน้าต่างปลายเท้าไปทางห้องน้ำเยื้องประตูเข้า ห้องนอน และปลายเท้าไปทาง หน้าบ้าน จะนอนได้หรือไม่ รบกวนบอกหน่อยได้หรือไม่ครับว่าควร นอนหันหัว ไปทางไหนดี เกิดวันที่ (ขอสงวนไว้) ขอบคุณล่วงหน้าครับ ข้าพเจ้าตอบไปว่า ปัญจมาเรชิโนนาโถ ปัตโตสัมมาธิมุตตมังฯ ไปหาบทต่อกับบทแปลอ่านเพิ่มนะ...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
คำถามยอดฮิต

คุณเกิดคาบลุกคาบดอกของ ปีจีน อ่านก็ไปอ่าน คำทำนาย ดวงไทย แทน

    (ผู้ตั้งคำถาม ขอสงวนนาม) 15/11/2014 06:31 อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ ผมชื่อ….. นะครับ เกิดวันที่ 18 มกราคม 2504 เวลา ……. ผมสับสนคือ ไม่ทราบว่าตัวเอง ราศรีอะไร กันแน่ ระหว่าง ชวด ตอนปลาย หรือ ฉลู ตอนต้นครับ รบกวนอาจารย์ช่วยบรรเทาข้อสงสัยด้วยครับ ขอบพระคุณครับ ซินแส หลัว...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
คำถามยอดฮิต

ทำไม ชั้นกับผัวสองคน สวดมนต์มาตลอด ทำบุญที่วัดสารพัดจะทำบุญมาตลอด แล้วปรากฎว่า ไม่เห็นจะรวยเท่าพี่สาวเลย (เศรษฐิณีค้าขายวัสดุเหล็กชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่ง พูด)

ทำไม ชั้นกับผัวสองคน สวดมนต์มาตลอด ทำบุญที่วัดสารพัดจะทำบุญมาตลอด แล้วปรากฎว่า ไม่เห็นจะรวยเท่าพี่สาวเลย (เศรษฐิณีค้าขายวัสดุเหล็กชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่ง พูด) ทุกครั้งที่จะดูดวงก็จะบอกให้ผู้ที่ต้องการดู ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาก่อนเพื่อให้ง่ายละประหยัดเวลา เนื่องจากผมจะได้เขียนคำนวนเตรียมไว้ก่อน พร้อมกับบอกอาชีพที่ทำอยู่ เพราะสำคัญมากในการพิเคราะห์และแนะนำทางพัฒนาดวงตามวิชาดวงจีนที่ผมใช้ ปรากฎว่า สตรีคนนี้เขาเขียนอาชีพเขาว่า รับซื้อเศษเหล็ก ฯ แต่พอได้เห็นดวงไปแล้วผมก็เลยพูดเล่นๆว่า เศษเหล็กระดับโรงงาน ดังระดับจังหวัดเลยเนาะ แหม่ ทีแรกนึกว่าแนวๆดีกว่ารับซื้อของเก่าหน่อย ที่ไหนได้ แทบจะทั้งจังหวัด เทลงที่ร้านนี้ร้านเดียว พูดทำนายเรื่องดวงไปหายข้อ ก็มีคำถามที่น่าสนใจข้อนี้ที่ว่า ทำไมชั้นกับสามี ทำบุญและสวดมนต์ตลอด...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
คำถามยอดฮิต

ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเลย เราจะรู้อย่างไรครับว่า สถานที่นั้น ฮวงจุ้ยดีหรือไม่

  ปุจฉา ขอถามซินแส ลั๋วครับว่า ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่อง ฮวงจุ้ย เลย เราจะรู้อย่างไรครับว่า สถานที่นั้น ฮวงจุ้ยดีหรือไม่ แล้วเราใช้ความรู้สึกของเราบอกได้มั๊ยครับว่าดีหรือไม่ ขอคำชี้แนะจากซินแส ลั๋ว ด้วยครับ วิสัชนา ต้องขอตอบแบบแยกประเด็น โดยแยกระหว่าง ที่ดินดี กับ ฮวงจุ้ย ดี โดยที่ต้องเข้าใจว่า ที่ดินเหมือนอาหารหนึ่งจานสำหรับกิน ฮวงจุ้ย ศาสตร์ ชัยภูมิศาสตร์ หรือลางสังหร และสัมผัสที่หก เป็นช้อนส้อม ฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราเลือกช้อนซอ่มคู่ไหนมากินอาหารจานนี้ เพราะฉะนั้น...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ลายมือพู่กันจีน ซินแสหลัว

ทุรชนคนพาลควรห่างหนี แต่หาใช่จะต้องมองเป็นศัตรูคู่อาฆาต

  ข้างล่างคือประโยคเต็ม แต่ที่ต้องการเ้น้นคือ ตอนที่เจอคนดีมีปัญญา แม้นว่าควรให้ความสนิทสนม แต่ก็ไม่ใช่ว่าทำตามเขาไปเสียหมดทุกอย่างโดยไม่ใช่สติปัญญาไตร่ตรอง ทุรชนคนพาลควรห่างหนี แต่หาใช่จะต้องมองเป็นศัตรูคู่อาฆาต ปัญญาชนควรสนิทไว้ แต่หาใช่ว่าต้องตามเขาไปเสียทุกอย่าง ทุรชนควรเร่งรู้ ห่างหนี ลี้ไกล ผิต้องปองราวี ส่งร้าย นรชนยื่นไมตรี สมานสมัคร สนิทแนบ ไป่คล้องจ้องจิตภักดิ์ ตามท่าน เท่าเสมอ ปล. หมดนี้แต่งเองไม่ได้ลอกชาวบ้านมานะจ๊ะ เดี๋ยวจะหาว่าดีแต่ภาษาจีน...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแบบจีน

จิตใจคน

  ก็แค่ ต้นหอม กับ ใข่ดาว คุณก็กินมันอยู่ทุกวันไม่ใช่หรือ เวลาผมดูดวงคนก็เป็นแบบนี้หละ ไม่ยกอดีต ไม่อ้างกรรมเก่า แค่เอาการกระทำเิดิม สมัยเด็กสมัยเรียน เอามาประกอบกับชีวิตที่เป็นอยู่ เช่น ถ้าดวงเธอมันจะต้องขายดีมาก แปลว่า สมัยเรียนโต๊ะไหนที่เธอนั่งจะต้องล้อมรอบด้วยเพื่อนมากมายเยอะแยะเดินแวะเวียนหรือทำกิจกรรมตอนเลิกพักเลิกเรียน เราจะไม่ยกเอาตัวอย่างบ้าๆบอๆที่คุณพิสูจน์เองไม่ได้มาพูด เพราะผมพยายามดึงเอาโหราศาสตร์ให้ใกล้กับพระธรรมคำสั่งสอนให้มากที่สุด พอดีได้เจอวิชาจีนล้ำค่าพอดี มันก็ไม่ต่างอะไรจากภาพนี้หรอก ถ้าเรียงแบบปรกติ เอาไข่ดาววางตรงกลาง มีต้นหอมวางข้างๆ ใส้กรอกสักอันอยู่ข้างๆอีก ก็คงไม่ม่ใครคิดอะไรกับมัน แต่พอวางแบบในภาพพั๊วะ กลับกลายเป็นเรื่องทางเพศ และกลายเป็นภาพที่น่าสนใจขึ้นมา ชีวิตคุณๆทั้งหลาย...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแบบจีน

อย่าเพิ่งตัดสินใจในคำตอบ ก่อนอ่านเรื่องนี้จบ

  ด้านล่างเป็นบทสนทนาระหว่างผมกับคนที่เคยมาดูดวง แต่บทสนทนานี้ ขอพิเศษหน่อยคือแสดงความคิดเห็นด้านอื่นไ้ด้ ยกเว้นเรื่องไปกระทบกับสิ่งที่เขาได้เลือกแล้ว เอามาลงเป็นข้อคิด และลองดูว่าหากท่านอยู่ในสถานกาณ์แบบเงินล้านเงินแสนอยู่รำไร + พ่อแม่ป่วย เป็นท่านจะทำแบบไหน *ข้อความในวงเล็บผมเติมภายหลังเพื่อความเข้าใจในการอธิบาย วันศุกร์ 01:14 M ทักทาย วันศุกร์ 22:35 ซินแส ลั๋ว มีงานมีเงินละใช่ไหมครับ (หลังจากที่ทำนายไปและช่วยแนะหลายเรื่องไป) วันเสาร์ 01:37 M ใช่ครับผม แต่แม่ดันมาป่วยหนัก วันเสาร์ 18:03 ซินแส...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ยอดธงชัยแห่งชีวิต

รวมคติข้อคิดจากเฟสบุ๊ค

  หากว่าท่านมีบุญ เช่น มีญาณพิเศษ มีความฉลาด มีความมั่งมีเงินทอง มีความมีอำนาจวาสนาเป็นบารมีมาแต่เดิม แต่กลับนำมาใช้เพียงเพื่อให้ตนเองมั่นคงและมีสุข ข้าพเจ้าืถือว่า นั่นมิใช่การได้ตอบแทนฟ้าให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์ หากว่าผู้มีความพิเศษมากกว่าคนอื่น ทำให้สามารถุทำเรื่องที่หลายคนทำได้ยาก แต่ตัวท่านเองทำได้ง่าย ไม่ยอมออกโรงมาช่วยคนอื่นแล้วไซร์ สังคมนี้คงยากลำบากอีกมากนัก เอามาเตือน ระยะนี้ข้าพเจ้าพบคนเข้าข้างตัวเองเยอะเหลือเกิน คนมีเหตุผลนี้ดีนะ แต่ที่เจอบ่อยคือ หาเหตุผลมาสนับสนุนความเอาแต่ใจตัวเอง ทำไมคนนั้นต้องทำตัวแบบนั้น ทำไมคนนี้ต้องทำตัวแบบนี้ ทำไมแฟนเป็นอย่างนี้ ทำไมฉันถึงเกิดมาเจอแต่เรื่องพวกนี้ ทำไมดวงไม่ค่อยดี ทำไมไม่มีความสุข ทำไมเขาไปมีคนอื่น ทำไมรถติด ทำไมอากาศร้อน ทำไม...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ยอดธงชัยแห่งชีวิต

โมรปริตร

  เรื่องสวดมนต์นี้ไม่ได้เป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือขัดต่อหลักการเจริญธรรมะแต่อย่างใดนะครับ  ผู้ที่อ่านหนังสือธรรมะมามากบางคนจะไม่เข้าใจ คิดว่า การไปนั่งสมาธิ หรือ การฟังธรรมเท่านั้นเป็นหลักการของศาสนา การสวดมนต์นั้นไม่ใช่หลักการที่ดี  ความคิดนี้ผมเคยอธิบายไว้ในบทความเรื่อง โมรปริตร.. พรหมมนต์ป้องกันภัย “…ด้วยว่า ผู้สวดพระปริตร กล่าวผิดอรรถบ้าง ผิดบาลีบ้าง หรือว่าสวดไม่คล่องเสียเลย พระปริตรก็ไม่มีเดช ท่านผู้สวดได้คล่องแคล่วชำนิชำนาญเท่านั้น พระปริตรจึงมีเดช ถึงแม้ผู้ที่เล่าเรียนพระปริตรแล้วสวด เพราะเห็นแก่ลาภสักการะ พระปริตรนั้นก็หาอำนวยประโยชน์ไม่ ท่านที่ตั้งใจจะช่วยให้พ้นทุกข์ มีเมตตาจิตเป็นปุเรจาริกแล้วสวดนั่นแล พระปริตรจึงจะอำนวยประโยชน์…” ท่านพระพุทธโฆสเถระ สุมงฺคลวิลาสินี ตติยภาค …ประมาณปี พ.ศ....
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ยอดธงชัยแห่งชีวิต

อาณาปานสติ

    บทสนทนาทางเฟสบุ๊ค วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 A 15:40 ซินแส ครับ ผมเห็นที่ ซินแส แชร์เรื่อง สวดมนต์ นั่งสมาธิ เลยสงสัยว่า แนวปฐิบัติที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไรครับ ซินแสหลัว 15:41 ไม่มีครับ ไม่มีถูกต้องที่สุด มีแต่เหมาะสมกับเราไหม แต่ถ้าเชื่อพุทธเจ้า หาพระสูตรนี้อ่าน อาณาปาณสติ ม.อุ.๑๔/๒๘๗ A 15:43...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแบบจีน

เสริมดวง สร้างตาน้ำของเงินตราให้ชีวิตมีทรัพย์สินไหลมาไม่ขาดสาย

  เสริมดวง สร้างตาน้ำของเงินตราให้ชีวิตมีทรัพย์สินไหลมาไม่ขาดสาย สู่ความเป็นเจ้านายของเงินตราอย่างแท้จริง ในขณะที่คุณๆทั้งหลายก็กำลังมีจิตใจวุ่นวายในเรื่องการหาเงินหาทองกันอย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อหวังจะสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับครอบครัว และหวังอยากมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแบบมั่นคงไวๆ จนเป็นช่องโหว่ของใจที่ใฝ่เงิน เป็นช่องทางของนักการตลาดตัวยงที่เข้ามาชวนเชื่อเรื่อง ”หุ้น” โดยแต่งคำขึ้นแบบสวยหรูจนเป็นวลีติดปากว่า “ใช้เงินทำงานแทนเรา และ มาเป็นเจ้านายของเงินกัน” ผมไม่ได้บอกว่าการเล่นหุ้นไม่ดีนะครับ การเล่นหุ้นสำหรับหลายคนทำให้เขาพลิกชีวิตเป็นมั่งคั่งร่ำรวยได้มานักต่อนัก เพียงแต่วลีว่า ให้เราเป็นนายของเงิน นั้นจริงหรือ หรือว่ายิ่งสนใจในเรื่องหุ้น เรายิ่งตกเป็นทาสของเงินมากขึ้น เริ่มตั้งแต่หลายคนต้องหาเวลาไปซื้อหาหนังสือมาอ่าน บางคนโชคดีหน่อยก็เล่นตามเพื่อน ตามๆแฟน หรือบางคนก็ใฝ่ใจลงทุนชีวิตหน่อยก็ไปเข้าอบรมต่างๆ ไม่ว่าราคาค่าอบรมจะไม่น้อยเลย แต่ก็ถือว่าได้ลงทุนเพื่อความมั่งคั่งที่ใฝ่ฝัน เงินทองที่หลั่งไหลมามากกว่าที่เสียไป ก็ยอมเสีย ถือว่า...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ประสบการณ์ ดูดวงจีน ซินแสหลัว

สามดวง (ไฟ) ไสวสว่าง ที่อาจส่องทางชีวิตเธอได้โดยไม่ต้อง ดูดวง กับฉัน

  นี่ก็เป็นวันสำคัญหนึ่งในชีวิตที่อยากบอกเล่าเรื่องดีๆ แต่เอาแบบสั้นๆย่อๆเพราะดึกมากแล้ว  ดูดวงโทรศัพท์ตั้งแต่ทุ่มกว่า ยันมาตอนนี้เกือบ ห้าทุ่ม สี่ดวงเรียงยาว  แต่ปรากฎว่าได้รับฟังเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประพฤติปฎิบัติดีตามรอยพระศาสดา ที่อาจทำให้ท่านได้ประโยชน์คนแรกเป็นข้าราชการระดับสูง ระดับซีสิบ ปรากฎว่าหลังจากที่เชื่อแล้วทำตามผม เจ้านายที่เคยด่ากราดใส่บรรดาข้าราชการท่านอื่นๆ ไม่กล้าด่าเขา และก็ยังมีผู้มีอำนาจของบ้านเมือง มาช่วยให้เขาจะได้รับตำแหน่งเลื่อนขั้น แบบมาดื้อๆ แบบมาไม่เอาอะไรตอบแทน จู่ๆก็บอกว่า เห็นผลงานดี ทำดี อยากช่วยให้ได้เลื่อนขั้น    หลังจากที่มีทุกข์มากเรื่องเจ้านายดุ และกลัวจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง ถูกดองนั้นหละว่าง่ายๆ โดยผมได้ให้คำแนะนำในครั้งกระโน้นไปว่า  ให้สวดมนต์แปล อย่างน้อยๆ...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
คำถามยอดฮิต

ปุจฉา คือวันก่อนที่บริษัทฯมี ซินแส มาดู…แต่ไม่อธิบาย …. อันนี้ยิ่งงง

คือวันก่อนที่บริษัทฯมีซินแสมาดูปรับที่นั่งให้เหมาะกับดวงตัวเอง เค้าแนะนำให้กลับบ้านไปปรับหัวนอนให้ถูกด้วยแต่ไม่อธิบาย รบกวนผู้รู้ช่วยดูให้หน่อยคะ เค้าว่าดวงไม่มีธาตุไฟเลยทำให้ไม่มีคู่ ถ้ามีคู่ก็ต้องอยู่คนละบ้าน อันนี้ยิ่งงง อันนี้ดิถีธาตุตัวเอง เป็นธาตุทองดิถีอ่อนคะ ส่วนลูกชาย เป็นธาตุไม้ดิถีแข็ง วิสัชนา ดวงแบบนี้เรียก ปาจื้อ หรือ ปาจื้อซื่อจู้  ไม่ใช่ จื่อผิงปาจื้อ จื่อผิงเป็นแค่นักวิจัยดวงคนหนึ่งที่มีผลงานทางหนังสือโดดเด่นขึ้นมาในยุคไม่กี่ร้อยปีนี้เท่านั้น เพราะเสนอทฤษฎีแปลกๆออกมา แต่หมอดูจีนในไทยชอบยึดถือเป็นเจ้าตำรา ส่วนปากว้า กับ ฮวงจุ้ย  มีความเกี่ยวข้องกัน แต่ขอยืนยันว่า ปากว้า ไม่ใช่ ฮวงจุ้ย ไปพูดแบบนี้กับนักพรตเต๋าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะโดนสวดเอาแน่ๆ ทีหลังถ้า หมอดูจีน...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
คำถามยอดฮิต

ปุจฉา อยากทราบหลักพิจารณาในการ หาฤกษ์ยาม แบบ โป๊ยยี่ ครับ

ถ้า ดวง คนๆนึงมันสามารถเปิดหนังสือปกแดงๆไม่กี่เล่มก็ตอบได้นะ ผมว่า เขาไม่ต้องมีปราชญ์วิญญูชนจีนมากมายมาสร้างสรรค์ตำราสารพัดมาให้ต้องอ่านต้องศึกษาหรอก วิธีคือต้องเอาดวงทุกคนในบ้าน (หากทราบวันเดือนปีเกิด)มานั่งวางเทียบกับ ฤกษ์ นั้นเป็นคู่ๆ ทีละคู่ๆไป หรือหากไม่ทราบวันเดือนปีเกิดแน่ชัด หรือ อยากทราบแบบคร่าวๆ ก็ดูเอาจากดวงของเจ้าบ้าน หรือผู้กระทำการฤกษ์นั้นๆ ธรรมดาแล้ว ยินหยาง ห้าธาตุ ก็มีเพียงหลักการหนึ่งเดียวนั่นหละ คนที่ไม่รู้ก็เอาไปแปลกแยกเป็นหลายวิชา คนที่รู้จริงจะสามารถเอาวิชาทั้งหมดรวบมาเป็นอันเดียวได้ เพราะต้นกำเนิดคือ อันเดียวกัน เรื่องนี้ผมเคยมีกรณีวิพากษ์ว่า ผมใช้วิชาหนึ่งหา ฤกษ์ แต่คนนึงก็เข้ามาบอกว่า อ่าน ฤกษ์...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ไม่มีหมวดหมู่

รถเมลล์ไทย

  “ถ้าป้ายไม่เขียน พวกคุณทำกันไม่เป็นใช่ไหม ?” วันนี้ตอนเย็นขึ้นรถเมล์จากหน้าทำเนียบรัฐบาล กลับไปที่พัก (อุตส่าห์จะช่วยลดโลกร้อน) เกิดเหตุการณ์ขึ้น จะบอกว่าไม่คาดคิดก็ไม่ใช่ เพราะวันนี้ผมไหว้พระตอนเช้า จู่ๆกระบอกใส่ธูปก็ตกร่วงลงมา ผมก็สังหรณ์ใจว่าจะเกิดเรื่องไม่ดี แต่ไม่ได้คิดมากจริงจังมาก ก็ผ่านๆไป ตกเย็น เห็นรถเมล์สาย 16 วิ่งผ่านมา ในมือก็กำลังจะรับโทรศัพท์ของน้องสาว เนื่องจากวันนี้เธอต้องเดินทางไปญี่ปุ่น ปรากฎว่าพอเราเจออุทธาหรณ์ที่เคยเห็นว่า คนโทรศัพท์แล้วก้าวขึ้นรถเมลล์ไปด้วยมักจะเกิดอุบัติเหตุ ผมก็ปิดมือถือ แล้วต้องหอบสังขารวิ่งขึ้นรถ แต่ก็มีผู้หญิงหลายท่าน ผมก็รอๆให้พวกเขาขึ้นหมดก่อน ทันใดกะลังก้าวขึ้นไม่เต็มที่ รถก็ออกตัวด้วยความรวดเร็ว ผมเสียหลักเกือบตกรถ...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ยอดธงชัยแห่งชีวิต

ว่าด้วย จริต6ประการ

ราคะจริต (ทางโหราศาสตร์มีอิทธิพลคล้ายกับ “ดาวศุกร์”) ลักษณะพฤติกรรม = บุคลิกดี มีมาด น้ำเสียงนุ่มนวลไพเราะ ติดในความสวย ความงาม ความหอมความไพเราะ ความอร่อย ไม่ชอบคิด แต่ช่างจินตนาการเพ้อฝัน จุดแข็ง = มีความประณีตอ่อนไหว และละเอียดอ่อน ช่างสังเกตุเก็บข้อมูลเก่ง มีบุคลิกหน้าตาเป็นที่ชอบและชื่นชมของทุกคนที่เห็น วาจาไพเราะ เข้าได้กับทุกคน เก่งในการประสานงาน การประชาสัมพันธ์และงานที่ต้องใช้บุคลิกภาพ จุดอ่อน = ไม่มีสมาธิ ทำงานใหญ่ได้ยาก ไม่มีเป้าหมายในชีวิต...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
คำถามยอดฮิต

“คอ หวย ” ปลงตกซื้อหวย 4 ล้าน ถูกไม่ถึง 4 แสน นำ หวย มาทำ “วอลเปเปอร์บ้าน” แทน!

มักมีคำถามบ่อยๆจากผู้มีคำถามที่มา ดูดวงจีน กับผม สามคำถามใหญ่ๆ คือ  ผมจะสำเร็จทางธรรมไหม ผมจะสามารถเล่นหุ้นได้ไหม  ผมจะมีโชคมีลาภไหม (แน่จริงถามตรงๆสิว่า จะถูกหวยไหม – แค่จะถามก็รู้สึกแล้วว่ามันดูน่าเกลียดที่จะถามเรื่องนี้ ก็น่าจะรู้ได้ว่า ไม่ควรเล่นไม่ควรลอง)  แต่อย่างว่า เมื่อกล้าถาม ก็กล้าตอบ วันนี้เลยมาตอบประเด็นเรื่อง ผม/หนู/ดิฉัน จะเล่นหวยได้ไหม ให้ฟัง ดังข้างล่างนี้ “คอหวย” ปลงตก ซื้อหวย 4 ล้าน ถูกไม่ถึง 4...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ยอดธงชัยแห่งชีวิต

บุญได้พึ่งในชาตินี้

  บุญได้พึ่งในชาตินี้ เหตุที่ทำให้อยากเอามาเล่านี้เพราะงานสมุนไพรแห่งชาติที่ผมได้มีโอกาสได้ไปดูดวงให้หมอแพทย์แผนไทยชื่อดังระดับโลก และก็เจ้าของสินค้าสมุนไพรระดับโรงงานใหญ่ จวบเวลาล่วงเลยไปถึงสามทุ่มงานใกล้จะปิด เราก็หูดีเกินไปได้ยินเค้าคุยกับญาติพี่น้องเรื่อง อาจารย์บ๊ะ อาจารย์บ๊ะ ด้วยความสงสัยเพราะชื่อเป็นเอกลักษณ์และคุ้นว่าอาจจะเป็นคนเดียวกับพระอาจารย์ที่ผมเคยไปรักษาไข้ที่สิงห์บุรี เลยถามไปว่า “อาจารย์ที่ว่านี่พระ หรือชาวบ้าน แล้วอยู่สิงห์บุรีหรือเปล่า” เขาก็ตอบว่า อยู่อินทร์บุรี จังหวัดสิงหบุรี ชื่อ พระบ๊ะ เท่านั้นยังขนลุกไม่พอ ที่ขนลุกคือ ผมบอกไปว่าเคยได้ยาห้ารากมาจากท่าน ท่านให้เปล่าไม่ได้คิดเงินค่ายาค่าหมอแต่ประการใด และบอกให้อย่าทำหกเพราะยาห้ารากนั้นหากยาก เธอก็พลันกล่าวว่า อ๋อ หนูเองค่ะ (หนูวัยห้าสิบปลายๆ) เอาห้ารากนี้หละไปถวายพระอาจารย์บ๊ะอยู่เนืองๆ คือ...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ตำราความรู้ ดวงจีน โหราศาสตร์จีน

หยินหยาง ในความเข้าใจที่แท้จริง

วันนี้มีข้อความลับผุดมาในจิตอีกละ คือ อย่าไปมองว่า ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ เหล่านี้เป็นนิทานประหลาดๆที่เค้าชอบสอนกันสิ เช่น ไฟเผาเป็นขี้เถ้า ขี้เถ้าได้ดิน ดินเยอะๆ กลายเป็นเหมือนทอง ถาดทองเอาตากไว้กลางแจ้งมีไอน้ำ ทองคายน้ำ น้ำมีต้นไม้ขึ้น น้ำกำเนิดไม้ ไม้เป็นฟืนจุดไฟได้ มันสมเหตุสมผลที่ไหนกันเล่า ท่านลองคิดดูดีๆเถอะ จริงๆมีต้นตอมาจาก ยินหยางที่แปรไปต่างหาก ไท่ยิน เซ่าหยาง ไท่หยาง เซ่ายิน คือ คือ...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแบบจีน

ตวนอู่ – เทศกาล บ๊ะจ่าง เทศกาลร้อนๆ สอนการแพทย์

ในวัน ตวนอู่ (วันเทศกาลกิน บ๊ะจ่าง ) เป็นวันที่คนจีนเชื่อว่าวิญญาณร้ายและสัตว์มีพิษจะออกมาจากรังและมารังควาญทำร้ายทำลายให้แก่คนเราชาวบ้านทั้งหลาย  คนจีนสมัยก่อนก็เลยจะมีการจัดเตรียมเอาสมุนไพรต่างๆ แขวนไว้ตามบ้านเรือนเพื่อไล่สัตว์พิษร้ายพวกนี้อออกไป โกฏจุฬาลำภาจีน ซึ่งน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรชนิดนี้จะสามารถไล่แมลงและหนอนให้ไปไกลๆได้ ว่านน้ำ ด้วยลักษณะที่แข็งและคมของใบว่านน้ำ คนจีนเชื่อว่ามีพลังเปรียบประดุจกระบี่ที่จะปกป้องบ้านเรือนจากวิญญาณร้าย ช่อไกร (เด็ดมาทั้งก้านและใบ) อันเป็นเครื่องหมายของการหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตใหม่ การได้รับสิ่งใหม่ๆ คนจีน ก็จะเอาสมุนไพรทั้งสามมัดรวมกันด้วยเชือกและหรือพันด้วยกระดาษแดงแล้วแขวนไว้ที่ประตูหน้าบ้าน ในเทศกาลกิน บ๊ะจ่าง นี้ เมื่อแขวนเสร็จแล้ว คนจีนโบราณก็จะนำน้ำใส่อ่างใบใหญ่ตั้งไว้นอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสวนหน้าบ้าน หรือชานบ้าน ที่แสงแดดจะส่องถึง เมื่อผ่านล่วงยามมะเมียไปแล้ว (ระหว่าง...
อ่านต่อฉบับเต็ม »
1 2 5